Wyróżnienie "Wielkopolska
Szkoła Roku"

     Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO  

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum

     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>Aktualności...

Rok szkolny 2022/2023


Uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2022/2023Uroczystość Prymusa i Sportowca Szkoły

21.06.2023r. odbyła się uroczystość  podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023. W auli szkoły zgromadzili się, oprócz społeczności szkolnej, Pan Paweł Michalski  - Zastępca  Wójta Gminy Złotów, radni – Pan Jan Hammacher, Pan Tadeusz Brzeziński, Pan Jacek Januszewski, przyjaciele i sponsorzy szkoły oraz Rodzice.
 Uroczystość prowadzili uczniowie klasy VI – Lena Kudrelik i Oliwier Durecki.
Prowadzący, Lena i Oliwier, po uroczystym odśpiewaniu hymnu szkoły, serdecznie powitali wszystkich zgromadzonych. Zwrócili uwagę, że niewątpliwie, jednym  z wielu osiągnięć szkoły jest nagranie i wydanie płyty zespołu „DoReMiFaSchola”, autorem tekstów i muzyki jest Pan Jakub Słubik, a założycielką zespołu i dyrygentką Pani Agnieszka Słubik. Uczniowie z zespołu powitali gości piosenką z płyty pt.:”Dream team”. 
Następnie głos zabrał Pan Karol Wielgus – dyrektor szkoły, który przywitał zaproszonych i krótko podsumował pracę szkoły. Najważniejsze wydarzenia i działania podejmowane w mijającym roku szkolnym zostały przedstawione w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Pana Jakuba Słubika.
Pan dyrektor szczególną uwagę zwrócił na osiągnięcia uczniów, którzy w wyjątkowy sposób na tej właśnie uroczystości szkolnej są nagradzani.
Pierwszą nagrodzoną, za najciekawiej przedstawioną uczniowską pasję,  była uczennica klasy IVa, Zlota Ihunova.
Prowadzący uczniowie, Lena Kudrelik i Oliwier Durecki, podkreślili, że uczniom naszej szkoły zależy na bardzo dobrych wynikach, czego dowodem jest to, że aż 23 uczniów klas IV-VIII odbierze w piątek (23.06.2023r.) świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce.
Następnie Lena poprosiła Pana dyrektora, aby przedstawił ucznia, który w tym roku szkolnym najbardziej podniósł średnią swoich ocen w drugim półroczu.
Kinga Kiejzik, uczennica klasy VIII, odebrała, w obecności taty,  dyplom  za najwyżej podniesioną średnią ocen. Nagrodę dla ucznnicy  ufundowali Państwo Grażyna i Tomasz Czornij. Pani wicedyrektor z dumą gratulowała laureatom i finalistom Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, których przygotowywała Pani Dorota Piszczek i Pani Mariola Gliniecka, wszystkich zwycięzców wyczytała i poprosiła o wystąpienie Pani Mariola Gliniecka – wicedyrektor szkoły. Zostali oni nagrodzeni medalami za propagowanie wiedzy o Wielkopolsce. Pamiątkowe medale przekazał uczniom ( Hanna Mikicka, Michalina Rachula, Wiktor Hrynkiewicz, Adrian Misztal, Gracjan Ratajski) Pan Paweł Michalski – Zastępca Wójta Gminy Złotów. Dyrektor podziękował uczniom, rodzicom i nauczycielom za ogrom pracy w przygotowanie uczniów do konkursu.
Ogromnym sukcesem naszej szkoły są osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych. Pani Mariola Gliniecka, wicedyrektor szkoły, wyczytała wszystkich biorących udział i nagrodzonych w pozaszkolnych konkursach artystycznych i wiedzowych  oraz  wyjątkowych sportowców, którym Pan Paweł Michalski –  Zastępca Wójta Gminy Złotów wręczył pamiątkowe medale za osiągnięcia i godne prezentowanie i promowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym oraz wojewódzkim.
Wraz z nagrodzonymi wysłuchano pięknych recytacji Hany Koseckiej, uczennicy klasy IIa i Zlaty Ihunovej  uczennicy klasy IVa które, w swojej kategorii, zajęły I miejsca w powiatowym konkursie poezji kresowej w Kleszczynie.
Nastąpił długo wyczekiwany, nie tylko przez uczniów, moment – ogłoszenie nazwisk uczniów „Prymusa Szkoły” i „Sportowca Szkoły” roku 2022/2023. Nominowanych do wymienionych tytułów przedstawił w prezentacji Pan Jakub Słubik, a Pan dyrektor ogłosił zwycięzców.
„Sportowcem Szkoły” w roku szkolnym 2022/2023 został Bartłomiej Rutkowski, uczeń klasy V. Nagrodę wręczył jej fundator, Pan Tadeusz Brzeziński, natomiast podziękowanie dla rodziców, Pan Karol Wielgus – dyrektor szkoły.
„Prymusem Szkoły” w roku szkolnym 2022/2023 została Kinga Kiejzik, uczennica klasy VIII. Nagrodę wręczył fundator, Pan Jacek Januszewski, a podziękowanie rodzicom dyrektor szkoły.
Po tych bardzo emocjonujących chwilach na scenie zaprezentował się, uczeń klasy VI, Maciej Jęsiek, który zdobył wyróżnienie  w konkursie piosenki w Lipce.
Prowadzący, Lena Kudrelik i Oliwier Durecki poprosili Pana dyrektora o wręczenie podziękowań  dla rodziców, którzy w tym roku szkolnym  wyjątkowo pracowali na rzecz szkoły. Podkreślał, że bez ich zaangażowania niewiele udałoby się zrobić. Podziękował przedstawicielom Rady Rodziców, a także tym Rodzicom, których dzieci kończą edukację w naszej szkole. Wyróżnił tych, którzy szczególnie wspierają działalność szkoły.
Podziękowaniem dla nich była przepiękna piosenka w równie wyjątkowym wykonaniu uczennicy klasy VI, Blanki Radzińskiej.
Wprowadzając wszystkich w nastrój zbliżających się wakacji , Kinga Kiejzik, Zofia Sierosławska, Lena Misztal i Califa Balde  - uczennice klasy VIII zaprezentowały wspaniały układ taneczny do własnej choreografii. Następnie wszyscy wysłuchali piosenki w wykonaniu Zofii Wrzałek, uczennicy klasy IVa, laureatki Akademii Czesława Mozila.
Na zakończenie głos zabrał pan dyrektor, podkreślając osiągnięcia uczniów, jednocześnie dziękując tym, którzy do tych sukcesów się przyczynili: nauczycielom, rodzicom, przyjaciołom i sponsorom.
Przedstawił krótki harmonogram uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023 oraz przekazał informację dotyczącą stypendium Wójta Gminy Złotów, które w tym roku odbierze 13 uczniów naszej szkoły. Prowadzący, Lena Kudrelik i Oliwier Durecki, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji, podziękowali wszystkim za udział w tym ważnym dla szkoły wydarzeniu, podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023.
Wszystkim  nagrodzonym uczniom i ich rodzicom serdecznie, raz jeszcze, gratulujemy!
Dziękujemy, najpiękniej, jak tylko to możliwe, darczyńcom i sponsorom, bez których  wiele przedsięwzięć szkoły byłoby niemożliwych.
Dziękujemy Panu Wójtowi i przedstawicielom Rady Gminy Złotów za wsparcie i pomoc w podejmowanych przez szkołę działaniach.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym !!!
Wspaniałych wakacji!
Podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy przyczynili się do uświetnienia tej wyjątkowej szkolnej uroczystości - Pani Wicedyrektor - Marioli Glinieckiej, Pani Beacie Buczek, Pani Agnieszce Słubik, Pani Annie Murawskiej, Pani Alicji Gondek- Sawa, Pani Alicji Sadowskiej,  Panu Jakubowi Słubikowi, Pani Joannie Zamczyk i Pani Jolancie Rusinowskiej.
Jolanta RusinowskaKonkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych (kl. III – VIII) dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem. W tym roku do etapu powiatowego konkursu z naszej szkoły przystąpiło 10 uczniów z klas III-VIII: Hanna Drop, Adrian Misztal, Gracjan Ratajski, Hanna Mikicka, Antoni Szałer, Nikodem Bielaszewski, Piotr Durecki, Michalina Rachula, Lena Kudrelik I Wiktor Hrynkiewicz.
Uczniowie pisali test on line za pośrednictwem platformy ZOOM. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 6 uczniów: Hanna Drop, Adrian Misztal, Gracjan Ratajski, Hanna Mikicka, Michalina Rachula i Wiktor Hrynkiewicz.
Finał konkursu odbył się 31 maja br. Uczniowie rozwiązywali test on line, w którym mogli popełnić tylko 2 błędy. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że laureatkami konkursu zostały:
1.    Hanna Mikicka – I miejsce
2.    Hanna Drop – II m iejsce
3.    Michalina Rachula – II miejsce
Laureatkom serdecznie gratulujemy!
Wszyscy reprezentanci powiatu w tym konkursie o zasięgu wojewódzkim otrzymali nagrody i podziękowania od Starosty Powiatu Złotowskiego, które na uroczystym spotkaniu wręczyła uczniom wicestarosta p. Małgorzata Sameć. Laureaci otrzymali również nagrody od organizatorów konkursu. Uroczysta gala kończąca XXVII wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce odbyła się 20 czerwca br. w Chodzieży. Uczniowie odebrali nagrody i dyplomy z rąk Wielkopolskiej Wicekurator Oświaty p. Aleksandry Kuź. Znaleźli się w gronie 74 laureatów z całego województwa wielkopolskiego.
Uczniów do konkursu przygotowywały p. Mariola Gliniecka (kl. III) i p. Dorota Piszczek (kl. IV-VIII).


Podróże kształcą…
Niezwykła przygoda uczniów
klasy III i IVa.


    19 czerwca uczniowie wzięli udział w wycieczce do poznańskiego ZOO. Organizatorką była pani Dorota Lubkowska, której towarzyszyły panie: Alicja Gondek-Sawa i Alicja Sadowska.
Wizytę rozpoczęliśmy od nietypowej lekcji  w otoczeniu podopiecznych ZOO. Podczas spaceru połączyliśmy teoretyczną wiedzę z obserwacją żywych zwierząt: kóz, osiołków, kucyków i różnych rodzajów małpiatek, w tym bardzo gościnnych lemurów.
    Aby dobrze poznać wszystkie zakątki ogrodu udaliśmy się na przejażdżkę kolejką. Następnie podczas wspólnego spaceru odwiedziliśmy lwy, słonie sawannowe, tygrysy, wilki, niedźwiedzie, żyrafy, zebry, nosorożce, wielbłądy … Najważniejszym punktem programu było jednak odwiedzenie wypromowanego przez Tik Toka kapibara 😊
Spotkanie z pierzastymi władcami przestworzy oraz tymi, które z różnych przyczyn porzuciły latanie było bardzo pouczające. Dowiedzieliśmy się, jakie są rodzaje piór i jak ptaki przystosowały się do latania. Największe wrażenie zrobił na nas ogromny orłosęp brodaty, kolorowe papugi i śliczne flamingi.
Moc wrażeń, zdobyta wiedza i kontakt z naturą sprawiły, że wróciliśmy mądrzejsi
 i szczęśliwi. To był wspaniały czas!IV edycja e-Festiwalu Dziecięcych Talentów Artystycznych
Powiatu Złotowskiego w Jastrowiu


Ośrodek Kultury w Jastrowiu zorganizował IV edycję e-Festiwalu Dziecięcych Talentów Artystycznych Powiatu Złotowskiego. Celem konkursu było promowanie własnej twórczości artystycznej (recytatorskiej, tanecznej, instrumentalnej, wokalno-muzycznej).
W konkursie udział wzięli uczniowie klasy I. Grupa uczniów (Agata Mróz, Oskar Leśniak, Leon Pietkiewicz, Kuba Skiba, Aleksander Misztal) zaprezentowali scenkę teatralną wiersza Jana Brzechwy pt. „Na straganie” i zajęli I miejsce. Druga grupa (Róża Radzińska, Viktorija Jarosz, Bolesław Szałer) zaśpiewała zespołowo piosenkę pt. „Co ma piernik do wiatraka” zespołu DoReMiFaSchola (zespół założony przez państwa Agnieszkę i Jakuba Słubików). W tej kategorii uczniowie również zdobyli I miejsce. Uczniowie zostali przygotowani przez panią Ewelinę Kasprzyk, a nagranie i montaż wykonał Jakub Słubik.
Uczniowie klasy 6 w kategorii wokalno- instrumentalnej za autorską piosenkę pt. Kocham najmocniej, którą ułożyli z okazji Dnia Mamy -zdobyli 1 miejsce. Opiekunem projektu była wychowawczyni: Renata Jabłońska, nad techniczną realizacją projektu czuwał pan Jakub Slubik.

Zofia Wrzałek laureatką I edycji Akademii Czesława Mozila w Złotowie

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko z siedzibą w Stawnicy
 we współpracy ze Starostwem Powiatowym Złotów oraz Urzędem Miasta Złotów była organizatorem festiwalu dla osób z niepełnosprawnością.
Wydarzenie zostało zainicjowane przez Czesława Mozila, ambasadora Fundacji Słoneczko.
Celem konkursu było promowanie i  prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja różnorodnej twórczości muzycznej oraz integrowanie środowisk, a także wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu młodzieży z różnych środowisk społecznych (z niepełnosprawnością) z regionu Powiatu Złotowskiego.
Drogę Zofii na szczyt zapoczątkował etap I tzw. eliminacyjny – obejmował nadesłanie i przesłuchanie nagrań DEMO, na podstawie których wyłonieni zostali uczestnicy etapu drugiego. Etap II tzw. konkursowy – obejmował przesłuchania, które oceniło jury i podczas których wyłonieni zostali laureaci Akademii. Oba etapy Zosia zakończyła sukcesem!
Zwieńczeniem konkursowych zmagań był występ finałowy, który odbył się  3 czerwca 2023 r. na Półwyspie Rybackim w Złotowie. Zosia zaprezentowała  utwór zespołu Fasolki Czarownica z księżyca na dużej scenie przy akompaniamencie profesjonalnego zespołu jazzowego Grzeczni Chłopcy.
Serdecznie gratulujemy Zosi i życzymy kolejnych sukcesów!INNOWACJA „TWOJA TWARZ WYGLĄDA ZNAJOMO” JĘZYK POLSKI KLASA 7

„Twoja twarz wygląda znajomo” to tytuł innowacji metodyczno-organizacyjnej, wdrażanej na lekcjach języka polskiego i zajęciach dodatkowych w klasie 7.
Zadania innowacyjne realizowane były od 01.10.2022r. do 31.05.2023r., zaangażowali się w nie wszyscy uczniowie.
Zamierzeniem innowacji była atrakcyjna dla uczniów powtórka materiału oraz przygotowywanie się do egzaminu ósmoklasisty, dotycząca bohaterów lektur. Głównym celem było utrwalenie wiadomości na temat bohaterów literackich poprzez ciekawą formę ich prezentacji – wcielenie się wyglądem w wybranego bohatera literackiego, zainteresowanie czytelnictwem, wzbogacanie wyobraźni i kreatywności uczniów(wykonanie zdjęcia), rozwijanie umiejętności prezentacji wyników własnej pracy z uwzględnieniem budowania dłuższej wypowiedzi ustnej (opis, elementy przemówienia).
Prace przebiegały systematycznie, wg wcześniej wspólnie przygotowanego planu.
Ustne sprawozdania z każdego etapu realizacji uczniowie przedstawiali na zajęciach dodatkowych raz na 1,5 miesiąca. Wszystkie zadania udało się planowo zrealizować. Uczniowie 29.05.2023r. prezentowali zdjęcia wybranych bohaterów na forum klasy, przedstawiając ich sylwetki w formie opisu ustnego.
Efekty pracy uczniów były zaskakująco ciekawe i bardzo ładnie zaprezentowane. Zdjęcia często były wykonywane w plenerze oddającym miejsce akcji, w której bohater literacki uczestniczył. Była Ania z Zielonego Wzgórza, Świtezianka, Balladyna, Ebenezer Scrooge, Skawiński, Net Bielecki, Colin Craven z Tajemniczego Ogrodu, Mały Książę, Zuzanna Pavensie z Narnii czy Gilbert Blythe.
 Zdjęcia wykonane przez uczniów przedstawiono  całej społeczności szkolnej na tablicy. Podobieństwo uczniów do wybranych bohaterów literackich było niesamowite,              w niektórych przypadkach można by powiedzieć nawet 1:1. Prace uczestników innowacji spotkały się  z wielkim zainteresowaniem i uznaniem całej społeczności szkolnej.
Cele innowacji zostały osiągnięte, co potwierdzają ankiety ewaluacyjne i rozmowy z uczniami podsumowujące działania z nią związane.
Uczniowie ocenili realizację innowacji na 9 pkt w skali 1-10. 11 osób uznało, że pozwoliło im to utrwalić wiedzę o bohaterze i lekturze. Wysoko ocenili wskazówki nauczyciela realizującego innowację.  10 uczniów stwierdziło, że może się to przyczynić do podwyższenia wyniku egzaminu z języka polskiego, 2, że nie. W refleksji po realizacji projektu niektórzy pisali, że „projekt był fajny”, że warto zrealizować ten projekt w innych klasach, że mogli się do zadań bardziej przyłożyć, że brakowało im chęci do pracy, że chętnie powtórzyliby projekt. W rozmowie podkreślali, że było to ciekawe wyzwanie, że mogli bliżej poznać bohatera. Niektórzy angażowali do współpracy rodziców. Jedna z uczennic stwierdziła, że nie jest łatwo udawać sierotę, być smutnym i bez rodziny. Wierne oddanie postaci było dla niektórych dużym  niełatwym wyzwaniem.
Podsumowując, warto podejmować wyzwania innowacyjne z uczniami, szczególnie mającymi trudności w nauce i wierzyć, że zapamiętają postaci, w które się wcielali. Całe przedsięwzięcie wymaga cierpliwości i ogromnej umiejętności motywacji uczniów do działania. Efekty zaskoczyły samych uczniów i z pewnością wpłynęły na podwyższenie ich wiary w siebie.  Największe trudności pojawiły się w ustnej prezentacji lekturowych postaci. Niewątpliwie należy permanentnie powtarzać treści lektur i kształcić umiejętności wypowiedzi ustnych, jak i pisemnych.

A n i a    S h i r l e y
„Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery
Anita Ziółkowska
E b e n e z e r    S c r o o g e
„Opowieść wigilijna” Charles Dickens
Marek Biały
I k a r
„Mitologia” Jan Parandowski
Diana Skalska
B a l l a d y n a
„Balladyna” Juliusz Słowacki
Zuzanna Bikowska
N e t    B i e l e c k i
„Felix, Net i Nika”  Rafał Kosik
Filip Gryczka
M a ł y    K s i ą ż ę
„Mały Książę” Antoine de Saint Exupery
Weronika Brzezińska
G i l b  er t    B l y t h e
„Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery
Igor Suchy
S k a w i ń s k i
„Latarnik” Henryk Sienkiewicz
Oliwier Kmiecicki
C o l i n    C r a v e n
„Tajemniczy ogród”  Frances Hodgson Burnett
Wanessa Ulko
Z u z a n n a    P e v e n s i e
„Opowieści z Narnii”  Clive Staples Lewis
Lena Frydrychowicz
Ś w i t e z i a n k a
„Świtezianka” Adam Mickiewicz
Martyna MatuszczakInnowacja pt. „Słówko na dziś”

Innowacja pt. „Słówko na dziś” prowadzona była od października 2022 roku do końca maja 2023 roku. Jej celem było wzbogacenie słownictwa uczniów. Co tydzień na korytarzu szkolnym pojawiała się gazetka z nowym, trudnym wyrazem, który był wyjaśniony i odpowiednio zilustrowany. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z nim podczas przerw międzylekcyjnych oraz oczekiwania na autobus szkolny. Łącznie pojawiło się 30 wyrazów do zapamiętania. 22 maja 2023 roku odbył się konkurs dla uczniów klas IV-VIII na Google classroom, w którym wzięło udział 40 osób. Uczniowie rozwiązywali formularz online, który zawierał 18 pytań związanych z zastosowaniem poznanych słówek. W wyniku konkursu wyłoniony został Mistrz elokwencji - został nim Wiktor Hrynkiewicz z klasy VIII, który w teście popełnił tylko 1 błąd. Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy zajęli II miejsce - Lena Kudrelik z kl. VI i III miejsce -  Kinga Kiejzik z kl. VIII i Hanna Mikicka z kl. IVb. Gratulujemy!

„Matematyczne Asy Trzeciej Klasy”

   26 maja 2023r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny, którego celem było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia oraz promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki. W konkursie uczestniczyło 13 uczniów klasy trzeciej. Uczniowie zmagali się z rozwiązaniem 10 zadań, które wymagały od nich analizowania, sprawności rachunkowej, wiedzy matematycznej
i logicznego myślenia. Pracowali wytrwale. Z wielkim zaangażowaniem
i ambicją podchodzili do zadań. Każdy chciał być matematycznym „Asem”.
Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Komisja w składzie: pani Mariola Gliniecka, Pani Alicja Sadowska i pani Sylwia Mróz dokładnie sprawdzała każde rozwiązane zadanie. Pracy było bardzo dużo. Po zliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców:
  I miejsce i tytuł „Matematycznego Asa Klasy Trzeciej”
 otrzymał Wojciech Zbierski
 II miejsce – Adam Brzezinski
 III miejsce – Hanna Drop
 Wyróżnienie – Maksymilian Furmanek
   Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, medale i nagrody. Wszyscy  pozostali uczestnicy konkursu – dyplomy i drobne upominki. Nagrody ufundowała Rada Rodziców Szkoły oraz rodzice uczniów klasy trzeciej. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
   Konkurs zorganizowała i przeprowadziła p. Dorota Lubkowska
Finał Powiatowych
Czwartków Lekkoatletycznych


Na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej w Złotowie 18 maja 2023 odbył się finał powiatowy czwartków lekkoatletycznych. W zawodach tych naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Cembrowska, Franciszek Pietkiewicz, Oliwier Durecki, Bartłomiej Rutkowski i Oliwia Adler. Start naszych zawodników był udany,ponieważ osiągnęli dobre wyniki poprawiając własne rekordy życiowe. O.Cembrowska 3 miejsce w biegu na 60 m. O.Durecki - 3 miejsce w biegu na 300 m. F.Pietkiewicz 2 miejsce w biegu na 300 m. B.Rutkowski 1 miejsce w biegu na 1000 m. O.Adler 7 miejsce w biegu na 300 m.

V Powiatowy
Konkurs Piosenki - Lipka 2023


Był to jubileuszowy  konkurs piosenki w Lipce. Naszą szkołę reprezentowali w konkursie: Róża Radzińska, Blanca Radzińska, Maciej Jęsiek. Konkurs odbył się w Wielkim Buczku. Do konkursu przystąpiły osoby z 16 szkół naszego powiatu. Wokaliści byli oceniani w różnych kategoriach wiekowych. Blanca Radzińska i Maciej Jęsiek zdobyli wyróżnienie w swojej kategorii na 20 osób. Wielkie gratulacje. Uczniów do konkursu przygotowała pani Beata Buczek


Wieczór filmowy klasy 7

12 maja uczniowie klasy siódmej spotkali się na Wieczorze filmowym zorganizowanym przez wychowawcę klasy. Podczas spotkania integracyjnego uczniowie obejrzeli film pt. „Avatar. Istota wody”, a czas oglądania umiliła wszystkim pyszna pizza.


Teatr Iluzji

10 maja gościliśmy w naszej szkole Teatr Iluzji Aleksandra Tkacza. Iluzjonista pokazał dzieciom, że w tym, co robi tak naprawdę chodzi o naukę! Od zaczarowania Błażeja w królika, poprzez unoszenie się Rozalki w powietrzu, powiększanie głowy Jakuba, wychodzenie z zamkniętej skrzyni, uniesienie w powietrze stolika i wiele wiele innych elementów uczniowie mogli zobaczyć niesamowity spektakl iluzji.  Wspaniała atmosfera, niezwykłe wrażenia, dużo humoru, muzyki i tańca na pewno na długo pozostaną w pamięci dzieci

Powiatowy Konkursu Języka Niemieckiego MEIN LAPBOOK

11 maja 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie rozstrzygnięto  Powiatowy Konkursu Języka Niemieckiego MEIN LAPBOOK, nad którym patronat objął wójt gminy Zakrzewo, Marek Buława. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych w kategoriach kl. IV-VI i VII-VII; wzięło w nim udział 27 przedstawicieli z sześciu szkół podstawowych.
I miejsce w kategorii klas IV-VI zajął Mateusz Nowak z klasy IVbŻyj zdrowo i kolorowo

27 kwietnia 2023 odbył się apel klas I-III podsumowujący pracę  związaną z tematyką zdrowego trybu życia i ochrony środowiska. Apel rozpoczął się przedstawieniem prozdrowotnym klasy IIa pt. „Zmowa wilka z babcią od Czerwonego kapturka”. Przedstawienie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem przez klasy drugie piosenki
„O niezdrowym jedzeniu”. Następnie pani Dorota Lubkowka przedstawiła prezentację, dzięki której dowiedzieliśmy się, co robiła każda klasa: wiedzieliśmy różne prace plastyczne o tematyce zdrowego odżywiania, przygody kulinarne uczniów (robienie gofrów, kanapek, soków owocowych i warzywnych, sałatek owocowych, kogla-mogla) oraz wiele ciekawostek i rad na temat zdrowego trybu życia.  Po ciekawej prezentacji przedstawiciele klas wzięli udział w konkurencji segregowania śmieci oraz w quizie wiedzowym. Przedstawienie z kl.II a przygotowała pani Anna Murawska, prezentację i konkurs – pani Dorota Lubkowska, quiz – pani Ewelina Kasprzyk.

Koncert zespołu DoReMiFaSchola

22 kwietnia odbył się w naszej szkole koncert zespołu DoReMiFaSchola. Był to koncert promujący debiutancką płytę zespołu pt. “Dream team”. „Dream Team” czyli „Drużyna Marzeń” - taki właśnie jest zespół DoReMiFaSchola co doskonale słychać na płycie.
Album zawiera pozytywne, dynamiczne i wesołe kompozycje zagrane w wielu muzycznych gatunkach od popu, przez rock, latynoskie rytmy, meksykański klimat, reggae czy funk. Album skierowany jest do młodego i dojrzałego słuchacza. Dzieci i młodzież mogą utożsamiać się z podmiotami lirycznymi w tekstach a dojrzały słuchacz może dosłyszeć się inspiracji autora poukrywanych w eklektycznie zestawionych stylach muzycznych. Członkowie zespołu zaprezentowali 12 autorskich utworów. W rolę konferansjera wcielił się pan Przemysław Szałer, który swoją charyzmą urozmaicił koncert zespołu.  Tego wieczoru publiczność dopisała, a energia, która płynęła ze sceny sprawiła, że na twarzach słuchaczy pojawiał się uśmiech.
W koncercie udział wzięli: Maja Januszewska, Amelia Januszewska, Maciej Jęsiek, Viktorija Jarosz, Antoni Szałer, Bolesław Szałer, Zuzanna Januszewska, Magdalena Januszewska, Blanka Radzińska, Jagoda Radzińska, Róża Radzińska, Martyna Zdanowicz, Maja Misztal, Julia Misztal, Lena Misztal, Aleksandra MIsztal, Maja Madziała, Wanessa Ulko, Jan Słubik, Weronika Słubik, Anna Słubik, Agnieszka Słubik, Jakub Słubik.
Dziękujemy wszystkim za obecność i do zobaczenia na następnych koncertach!
Apel klasy IVa

    W piątkowy poranek, 21 kwietnia 2023 r., klasa IV a zaprosiła uczniów i nauczycieli naszej szkoły na apel, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje pasje. Apel poprowadziły: Kornelia Kachelek, Agata Marchlewska i Julia Misztal. Obsługą techniczną zajęła się Daria Kowalski.
Jako pierwsza zaprezentowała się Zofia Wrzałek, która od kilku lat, pod opieką Fundacji Złotowianka uczestniczy w zajęciach RaceRunning (połączenie sportu i rehabilitacji). Oprócz obejrzenia filmiku mogliśmy wysłuchać wywiadu, którego Zosia udzieliła Agacie.
Następnie swoją pasją podzielili się kolejno: Błażej Hammacher i Igor Hammacher – pasjonaci rolnictwa i maszyn rolniczych, Kornelia Kachelek – miłośniczka książek, Vanessa Duszyńska – młoda amazonka, Milena Domaradzka i Zlata Ihunova – opowiedziały o pasji do rysowania i zaprezentowały swoje prace. Swoją wyjątkową umiejętnością – bardzo szybkim czytaniem w języku ukraińskim – pochwaliła się Zlata Ihunova. Podczas apelu nie zabrakło również muzyki. Tymon Skórski zagrał na pianinie piosenkę z filmu „Piraci z Karaibów”, a Zofia Wrzałek zaśpiewała piosenkę „Czarownica z księżyca”.
Gratulacje i wielkie brawa dla czwartoklasistów! IV A PIĘKNE PASJE MA! 😊

"Jesteś tym co jesz,
czy zatem wiesz co jesz?"


14 kwietnia uczniowie z klas I-III wzięli udział w warsztatach pt. "Jesteś tym co jesz, czy zatem wiesz co jesz?". Przeprowadziła je pani Marta Śliga ze Stowarzyszenia "Zielono mi" w ramach zadania publicznego Gminy Złotów. Celem nadrzędnym prowadzonego przez nią projektu jest wsparcie placówek szkolnych w zakresie promowania zdrowia oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Podczas zajęć przeprowadzone zostały eksperymenty, które miały uświadomić dzieciom w jaki sposób trawione jest to, co jemy. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach wspólnie budując np. piramidę zdrowia. Na pewno każde z nich zapamięta jak ważne jest właściwe odżywianie dla zdrowia i dobrego samopoczucia każdego człowieka. Dziękujemy.Drzewa dla Ziemi - sadzenie lasu

18 kwietnia uczniowie klas: 4a i 4b wzięli udział w szkolnej wycieczce edukacyjnej,  podczas której sadzili  las w niedalekiej okolicy szkoły- w leśnictwie Biskupice.  Akcją sadzenia drzew kierował pan leśniczy Marcin Lipiński oraz pani podleśniczy Dominika Nadolna, którzy  wskazali nam teren do zalesienia oraz udzielili niezbędnych wskazówek. Leśniczy zapewnił nam jednoroczne sadzonki sosny, kostury oraz wyjaśnił i pokazał dzieciom jak sadzić drzewa.  Uczniowie dobrali się  w pary i zabrali się do pracy. Wszyscy bardzo się starali oraz  współpracowali ze sobą podczas sadzenia.
Nadleśnictwo Lipka przygotowało dla uczniów słodki poczęstunek oraz wodę. Po skończonej pracy odpoczywaliśmy przy ognisku i kiełbaskach. A pan leśniczy wykazał się nie lada kreatywnością i nadał uczniom „leśne przydomki”, które wywołały na twarzach uczniów szerokie uśmiechy;)  Wszystkim uczestnikom wycieczki i pracy społecznej na rzecz naszej planety- Ziemi bardzo się podobało! Z radością wyczekujemy przyszłego roku, aby zasadzić jeszcze więcej drzew!
Celem wycieczki było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, integracja i kształtowanie umiejętności współpracy podczas wykonywania zadań. Uświadomienie dzieciom roli jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las: „produkcja” świeżego powietrza, schronienie dla zwierząt, poznanie przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami.

„Wiosna w mojej okolicy”

W bieżącym roku szkolnym 2023 w marcu, zgodnie z wcześniejszym założeniem, zorganizowany został szkolny konkurs fotograficzny, przeznaczony dla klas I - III szkoły podstawowej, pod hasłem „Wiosna w mojej okolicy”.
Celem uczestnictwa w konkursowych zmaganiach było: propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności dostrzegania uroków wiosennej przyrody w najbliższym otoczeniu.
Komisja w składzie:
1)    Renata Jabłońska
2)    Agnieszka Słubik
3)    Jakub Słubik
Postanowiła przyznać następujące miejsca:
I miejsce – Hanna Drop (klasa III)
II miejsce – Maciej Kmiecicki (klasa I)
III miejsce – Martyna Zdanowicz (klasa IIa)
Wyróżnienie otrzymali: Krystian Stępień - klasa IIa, Aleksander Misztal - klasa I,
    Wiedząc jak ważne jest dla dzieci docenienie ich trudu, laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez szkołę, a wszyscy wyróżnieni uhonorowani zostali imiennymi dyplomami. Nagrody i dyplomy wręczone zostały na apelu porządkowym.
Organizator: Kasprzyk Ewelina


Wycieczka koła historycznego

W sobotę 1 kwietnia uczniowie przygotowujący się do Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce udali się na wycieczkę. Odwiedzili między innymi Budziejewko, gdzie mieli okazję zobaczyć drugi co do wielkości głaz narzutowy w Wielkopolsce - kamień św. Wojciecha. Następnie udali się do Gniezna, w którym odwiedzili katedrę, zobaczyli jej podziemia, relikwiarz św. Wojciecha oraz przepiękne Drzwi Gnieźnieńskie, a także pomnik Bolesława Chrobrego. Stamtąd pojechali do Poznania, po drodze zatrzymując się w Pobiedziskach, w Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego. Spacer po Poznaniu objął katedrę, ratusz z koziołkami, domkami budniczymi i studzienką Bamberki, Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz Plac Wolności. Uczniowie zobaczyli hotel Bazar oraz tablice upamiętniające bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Mamy nadzieję, że dzięki takiej nauce poprzez zwiedzanie, zagadnienia związane z konkursem okażą się dużo łatwiejsze.

Europejski Dzień Logopedy
w naszej szkole


30 marca w naszej szkole obchodziliśmy święto logopedy.  Z tej okazji Panie Klaudyna Jakiel, Alicja Sadowska i Aldona Winiarska zorganizowały dla przedszkolaków i klas 1-3 konkurs recytatorski o tematyce logopedycznej.  Wszystkie dzieci zaprezentowały się wyśmienicie! Dlatego też komisja w składzie Pań: Marioli Glinieckiej, Alicji Gondek- Sawy oraz Agnieszki Słubik miały nie lada wyzwanie aby wybrać zwycięzców. I tak:
•    I miejsce zajął Mikołaj Korczyk z klasy 2a;
•    II miejsce Gabriel Radowski z grupy 6-latków;
•    III miejsce Zosia Wrzałek z 4a;
•    Wyróżnienia zdobyli:  Kuba Borysiuk oraz Jakub Chludziński.
Zwycięzcom oraz wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy! Oprócz konkursu recytatorskiego wszystkie dzieci miały możliwość wzięcia udziału w konkurencjach logopedycznych takich jak: drużynowe dmuchanie przez słomki i zrobienie jak największych baniek,  przenoszenie kawałków papierków przez słomki do pojemnika, dmuchanie balonów, zagadki. Emocje na widowni były wielkie! Wszystkim bardzo dziękujemy za wspaniałą zabawę!


Spotkanie z Panem Jackiem Łapińskim

27 marca uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Złotów z Panem Jackiem Łapińskim. Jest on autorem książek pt. "Z uśmiechem Ci do twarzy" i "Dlaczego warto czytać". Prowadzi również warsztaty z młodzieżą o czytaniu i pasjach pt. "Dlaczego warto czytać? Pasja zamiast nałogów". Przesłaniem tego spotkania było zainspirowanie młodzieży do czytania, ale również samorozwoju, afirmacji, czerpania radości z życia. Uczniowie wyszli z warsztatów pełni pozytywnej energii i zadumy, więc cel został osiągnięty." Pasowanie na czytelnika"

    31 marca 2023 r. w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste Pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Uczniowie z wychowawczynią, Panią Eweliną Kasprzyk i Panią Martą Szymańską, wzięli udział w uroczystości przygotowanej przez Panią Alicję Gondek
-Sawę i Panią Renatę Jabłońską.
W przygotowanie i prowadzenie imprezy aktywnie włączyli się uczniowie klasy IV a:  Zofia Wrzałek, Daria Kowalski, Kacper Szymański, Zlata Ihunova, Agata Marchlewska, Julia Misztal, Kornelia Kachelek i Jagoda Radzińska. Czwartoklasiści, jak na starszych kolegów przystało, godnie pełnili obowiązki przewodników po świecie książek.
 Podczas wspólnej zabawy uczniowie musieli wykonać wiele trudnych zadań, dzięki którym wykazali się umiejętnościami na miarę pełnoprawnych czytelników: pięknie czytali, pisali, rozwiązywali zadania matematyczne, a odgadując zagadki udowodnili, że literatura
dla dzieci nie ma przed nimi żadnych tajemnic.
Pierwszoklasiści, przemierzając skomplikowane labirynty, potwierdzili również, że bez problemu znajdą drogę do szkolnej biblioteki, podczas której będą bezpieczni - zasady ruchu drogowego mają opanowane!
     Po wykonaniu wszystkich zadań pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę, że będą wiernymi i czułymi przyjaciółmi książek.
Zmagania  zwieńczyło uroczyste pasowanie. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplom czytelnika. Nie zabrakło również upominków, oczywiście książek, zakładek i elementów odblaskowych, aby uczniowie bezpiecznie trafiali do biblioteki.
    Do zobaczenia w bibliotece pierwszoklasiści!

St. Patrick’s Day

Z okazji Dnia Św. Patryka uczniowie naszej szkoły wzięli udział w grze terenowej.
Celem zabawy było sprawdzenie znajomości słownictwa dotyczącego obchodzonego święta i podstawowych informacji o Irlandii i św. Patryku, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie oraz motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
Każda klasa została podzielona na kilka zespołów, których zadaniem było rozwiązanie ukrytych w szkole łamigłówek dotyczących tego święta. Odszyfrowanie hasła w danej łamigłówce pozwalało uczniom na odnalezienie koperty z kolejnym zadaniem.
Głównym celem gry było odnalezienie skarbu w postaci garnka pełnego złotych monet
i kuponów. Wszyscy uczniowie bawili się świetnie i byli bardzo zaangażowani.
Dodatkowo uczniowie, którzy ubrali się na zielono lub pomarańczowo otrzymali
kupony na tzw. “dzień bez pytania”.

Konkurs Recytatorski
 o Tematyce Kresowej


24 marca w Szkole Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu Recytatorskiego o Tematyce Kresowej. Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w tym konkursie, stanęli na podium. W kategorii klas I-III Hana Kosecka zajęła I miejsce, a Aleksander Misztal - II miejsce. W kategorii klas IV-VI - II miejsce zajęła Zlata Ihunova, natomiast w kategorii klas VII-VIII Kinga Kiejzik zajęła I miejsce. Gratulujemy serdecznie uczniom i ich rodzicom, a także nauczycielom: p. E. Kasprzyk, p. A. Murawskiej, p. A. Gondek - Sawa, p. H. Ernest i p. J.Słubik, który przygotował nagrania recytacji."WielkaMoc mazurka"


Zbliżają się święta wielkanocne, a z nimi czas wypiekania i ozdabiania mazurków. Jak co roku włączyliśmy się w akcję Fundacji Złotowianka pod hasłem "WielkaMoc mazurka". Wszystkie klasy oraz grupy przedszkolne udekorowały fundacyjne mazurki oraz przekazały je na licytację, która odbywa się na Facebooku. Mamy nadzieję, że zostaną wylicytowane za duże pieniądze, które później zostaną przekazane na pomoc i wsparcie osób potrzebujących.Preorientacja zawodowa

21 marca 2023r. uczniowie klasy VIII wraz z opiekunami : p. Renatą Jabłońską i p. Joanną Zamczyk wybrali się do Złotowa na Dzień Otwarty zorganizowany przez  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. W auli szkoły uczniowie zostali zapoznani z ofertą kształcenia. Następnie, w grupach, zwiedzali poszczególne pracownie oraz brali udział w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach i warsztatach.
28 marca 2023r. odbył się kolejny wyjazd klasy VIII do Złotowa. Tym razem, pod opieką p. Joanny Zamczyk i p. Jadwigi Baryckiej, ósmoklasiści odwiedzili dwie szkoły ponadpodstawowe - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uczniowie zostali zapoznani                   z ofertą kształcenia oraz mieli możliwość zobaczenia poszczególnych klas i pracowni.
31 marca 2023r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów klasy VII i VIII dotyczące kształcenia zawodowego w systemie dualnym oraz rzemieślniczej nauki zawodu, które przeprowadzili: Pan Karol Pufal, Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie oraz Pani Iwona Damięcka, doradca zawodowy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Celem spotkania była promocja kształcenia zawodowego oraz wyjaśnienie zasad współpracy ucznia z Cechem Rzemiosł Różnych. Zaprezentowane zostały również zalety wyboru rzemieślniczej drogi zawodowej. 
Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte działania choć trochę pomogły uczniom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.Turniej  Szkół z terenu
Gminy Złotów w piłce halowej


W dniu 17.03.2023 r. na hali sportowej w Radawnicy rozegrano Turniej  Szkół z terenu Gminy Złotów w piłce halowej. Zawody rozegrano systemem "każdy z każdym". Nie brakowało emocji i dobrego poziomu sportowego. W rywalizacji wzięło udział 5 drużyn: MOS Radawnica, SP Radawnica, SP Święta, SP Górzna i SP Sławianowo.
 Klasyfikacja końcowa turnieju:
 1. SP Radawnica
 2. SP Sławianowo
 3. SP Górzna
 4. MOS Radawnica
 5. SP Święta
 Zawodnik turnieju: Mikołaj Ziółkowski - SP Górzna
 Najlepszy strzelec: Eryk Rutkowski - SP Radawnica
 Najlepszy bramkarz: Oliwier Kmiecicki - SP Radawnica
     Gratulujemy wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju.
Organizatorem zawodów był Grzegorz Wiśniewski oraz Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złotowie reprezentowane przez Zdzisława Gwizdałę. Nagrody i puchary przekazał Wójt Gminy Złotów Piotr Lach.
Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Gminy Złotów.


Lekcje w ramach szkolnych laboratoriów

W ramach multimedialnych zajęć pozalekcyjnych, uruchomiliśmy projekt podcastowy. Uczniowie uczęszczający na te zajęcia przygotowują tematy do rozmów, uczą się realizacji podcastów od reżyserii, przez montaż i inne niezbędne technikalia. W niedalekiej przyszłości planujemy upublicznić owoce pracy uczniów na szkolnym kanale YouTube.Dzień wiosny w szkole

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny w naszej szkole był niezwykle wesoły. Na samym początku uczniowie klasy ósmej: Zuzia Kowalski, Eryk Rutkowski i Kacper Foryś powitali wszystkich uczniów i przybliżyli nam trochę historii tego święta, a Zosia Sierosławska w przebraniu wiosny przywitała nas wierszem. Następnie nastąpiła parada uczniów klas IV-VIII przebranych za nauczycieli i pracowników naszej szkoły po czerwonym dywanie. Gwiazdy naszej szkoły miały okazję udzielić wywiadu, a co niektórzy udzielili również cennych porad dla uczniów. Parada była równocześnie konkursem na najciekawsze przebranie, i tak:
•    I miejsce- zajął Marcel Kudrelik, który przebrał się za panią Dorotę Piszczek;
•    II miejsce- Daria Kowalski, która przebrała się za panią sekretarkę Honoratę    Filipek;
•    III miejsce- Ania Hołubek, która przebrała się za panią Hannę Ernest;
•    Wyróżnienie trafiło do Jakuba Kujawskiego, który przebrał się za pana Grzegorza Wiśniewskiego.
Następnie klasy I-III zaprezentowały nam przygotowane przez siebie Marzanny.
Wszystkie były przepiękne! A komisji składającej się z Samorządu Uczniowskiego w składzie: Kinga Kiejzik, Wiktor Hrynkiewicz oraz Oliwier Durecki, najbardziej w oko wpadła ta z klasy 2a.
W obecności całej społeczności uczniowskiej pan dyrektor  przekazał symboliczny klucz do szkoły nowej władzy – nowemu dyrektorowi Mateuszowi Rutkowskiemu oraz pani wicedyrektor Patrycji Zbierskiej z klasy 5a. Tym samym klasa 5a przez chwilę rządziła szkołą;)  Postanowieniem nowego dyrektora było to, że będzie leżał cały dzień;) Niestety, chyba jednak nie dało się mu poleżeć! Nowy dyrektor miał dużo zadań do wykonania: zaplanować zastępstwa, przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z niegrzecznym uczniem, a także wysłać kilka pism. Nowa pani wicedyrektor zaprosiła na herbatkę panią Dorotę Piszczek aby wspólnie omówić konkurs historyczny organizowany w szkole. Zaleceniem nowej dyrekcji było, aby uczniowie wraz z nowymi nauczycielami udali się na lekcje. I tak też się stało;)
A nasze nowe panie sprzątające i konserwator udali się do swoich obowiązków.
Po przerwie uczniowie wrócili na aulę szkolną gdzie rozstrzygnęły się kolejne konkursy organizowane przez Samorząd Uczniowski w tym dniu. Komisja w składzie: pan Jakub Słubik, Zbigniew Misztal i Joanna Herudaj, na pierwszej lekcji wybierała najciekawszy pomysł w konkursie „Zamiast plecaka”. Nagrodzeni zostali: Wiktor Hrynkiewcz, który przyniósł swoje książki w antenie, Ania Hołubek w oponie, Oliwier Durecki w rozsiewaczu ogrodowym, Zosia Wrzałek w ręcznie zrobionym przepięknym plecaku z kartonu.
Wyróżnieni zostali również inni uczniowie naszej szkoły, którzy mieli niezwykłe i kreatywne pomysły. W nagrodę uczniowie mogli wylosować sobie różne bony, ufundowane przez nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Można było wygrać: nieprzygotowanie lub niepytanie z różnych przedmiotów, jednorazowe zwolnienie z niezapowiedzianej kartkówki, prace porządkowe w bibliotece lub wokół szkoły, sesję zdjęciową dla całej klasy, przejazd rowerem elektrycznym dyrektora wokół ronda szkolnego;) i wiele, wiele innych ciekawych, a zarazem śmiesznych boników!
Na zakończenie obchodów dnia wiosny odbył się konkurs o tytuł mistrza w łamańcach językowych. Konkurs podzielony był na 3 kategorie: klasy IV-V, VI-VIII oraz nauczyciele. Reprezentanci klas IV-V: Igor Hammacher, Kazimierz Kiejzik oraz Marcel Kudrelik. W klasach VI-VIII byli to: Adam Spychała, Weronika Brzezińska oraz Wiktor Hrynkiewicz. Natomiast nauczyciele wystawili reprezentację spośród polonistek, panie: Hannę Ernest, Alicję Gondek- Sawa oraz Jolantę Rusinowską. Uczestnicy zmagali się w kilku, coraz to  trudniejszych rundach. Przykładowe łamańce językowe: „Czy się Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze?”, „Odindywidualizowany język wyidealizowanej emancypantki”.
Mistrzem w klasach IV-V został Kazimierz Kiejzik. W klasach VI-VIII- Adam Spychała, a mistrzem wśród nauczycieli została pani Hanna Ernest. W nagrodę otrzymali wiosło skrętne do kajaka, ufundowane przez firmę Natur Sport. Wszyccy uczestnicy konkursu otrzymali dyplom „Największej szychy we wsi;)” oraz symboliczną szyszkę. Wszystkim bardzo dziękujemy, że tak kreatywnie zaangażowali się w ten dzień. Było śmiesznie i wesoło! Nad całością imprezy czuwał Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem panią Klaudyną Jakiel.„Bajki na jednej nodze”

W pierwszy dzień wiosny w naszej szkole odbyły się dwa przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej. Wystąpił dla nas Zespół Teatralny Grupa T  z Torunia.
„Wielka ucieczka”- spektakl dla uczniów klas IV-VIII cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Aktorzy angażowali młodzież do udziału w przedstawieniu i odgrywania różnych ról. Celem spektaklu było uświadomienie młodzieży jakie konsekwencje niosą za sobą  używki oraz niezdrowe napoje. Uczniowie mieli okazję zobaczyć „od środka” jak zachowują się nasze organy- serce, krwinki, wzrok, mózg po zażyciu dopalaczy. Młodzież miała też okazję dowiedzieć się w jaki sposób odmawiać i wykazywać się asertywnością, a także gdzie szukać pomocy,  gdy ktoś  zachęca nas do zażycia tego typu środków.
„Bajki na jednej nodze”- spektakl dla przedszkola i klas I-III również zgromadził sporą widownię na auli szkolnej. Widowisko powstało w oparciu o scenariusz zabaw z dziećmi Wandy Chotomskiej „Kabaret na przerwie”.  W połączeniu kilku najpopularniejszych  bajek ( Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia) przedstawionych w oryginalnym wydaniu oraz kończących się zabawnym zakończeniem, aktorzy starali się poruszyć tematy taki jak: uzależnienia, zdrowy tryb życia, mycie owoców i warzyw przed jedzeniem, jak dbać o swoją higienę oraz aby  nie ufać nieznajomym.
Oba przedstawienia podobały się  zarówno dzieciom- tym młodszym i tym starszym;)Bezpiecznie na wsi mamy

W dniu 22 marca 2023 roku odbyło się spotkanie z p. Jackiem Bieleckim z KRUS-u w Złotowie. Tematem spotkania było promowanie bezpiecznych i pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie wsi. Serdecznie dziękujemy za spotkanie i przekazanie cennych informacji.
Tytuł honorowy
SZKOŁY PROMUJĄCEJ
WIEDZĘ O WIELKOPOLSCE


11 marca 2023r. podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu nasza szkoła otrzymała tytuł honorowy SZKOŁY PROMUJĄCEJ WIEDZĘ O WIELKOPOLSCE. Nagrodę wręczali Wielkopolski Kurator Oświaty p. Robert Gaweł oraz Przewodniczący Gmin i Powiatów Wielkopolski p. Jacek Gursz. Tytuł ten otrzymały wybrane szkoły z regionu za krzewienie wśród młodych Wielkopolan wiedzy o historii, kulturze, tradycji i gwarze Wielkopolski oraz kształtowanie postaw lokalnych patriotów. Jesteśmy bardzo dumni z takiego wyróżnienia. Dziękujemy!
Powiatowy Konkurs Recytatorski
w Języku Angielskim i Niemieckim


Dnia 28 lutego 2023r. w Naszej szkole odbyła się czwarta edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim i Niemieckim, nad którym patronat objął Wójt Gminy Złotów - pan Piotr Lach. Organizacją konkursu zajęły się nauczycielki języków obcych - p. Joanna Zamczyk i p. Renata Jabłońska. Prowadzącymi tegoroczną edycję konkursu byli: Maciej Orzechowski i Adam Spychała. Konkurs rozpoczął krótki muzyczny wstęp przygotowany przez uczniów klasy I i V.
W konkursie udział wzięło 17 uczniów z 8 szkół z terenu powiatu złotowskiego: 
Szkoła Podstawowa im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce
Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Wojciecha w Złotowie
Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie
Szkoła Podstawowa w Stawnicy
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej
Szkoła Podstawowa w Sławianowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy
Celem konkursu było zachęcanie uczniów do prezentowania swoich umiejętności przed publicznością, pogłębianie wiedzy o literaturze anglojęzycznej i niemieckojęzycznej oraz motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
W tym roku tematem przewodnim konkursu była zima. Uczestnicy przygotowali nie tylko recytacje wybranych utworów, ale również wspaniałe zimowe stroje.
Po prezentacji utworów uczniowie i opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek, natomiast Komisja Konkursowa udała się na obrady. W Komisji Konkursowej pracowały: pani Barbara Kopeć-Banach - nauczyciel języka niemieckiego oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej, pani Katarzyna Beker - nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie i w Zespole Szkół Ekonomicznych  im. Jana Pawła II w Złotowie  oraz pani Olga Nikolaj - pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego.
Zanim Komisja ogłosiła wyniki konkursu mogliśmy usłyszeć piosenkę wykonaną przez uczennicę klasy VI oraz zobaczyć układ taneczny przygotowany przez uczennice klasy VIII.
Wyniki konkursu:
JĘZYK NIEMIECKI
I miejsce - Balthasar Nowak
II miejsce - Wiktoria Turczyn
III miejsce - Julia Cieślik
JĘZYK ANGIELSKI
I miejsce - Antonina Koniarek
II miejsce - Wiktoria Marciniak
III miejsce - Zuzanna Ścibisz
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom GRATULUJEMY !!Warsztaty rozwijające dla uczniów.

22 lutego 2023 roku w klasach 2 i 4  odbyły się warsztaty, prowadzone przez panią Bożenę Lewandowską z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Złotowie. Dzieci z klas drugich zapoznały się  z metodami radzenia sobie z trudnymi emocjami. W klasach czwartych dzieci doskonaliły spostrzeganie i koncentrację uwagi, podczas lekcji „Wysil mózg”. 24 lutego 2023 roku w klasach 7 i 8 odbyły się warsztaty przeprowadzone przez panią psycholog- Karolinę Bajor pt. „Budowanie pewności siebie- warsztaty, które uzmysławiają jaki jest wpływ ideału piękna promowanego przez media na samoocenę młodych ludzi”. Podczas projekcji krótkiego filmiku uczniowie zobaczyli jak naprawdę wyglądają przygotowania do zrobienia „perfekcyjnego zdjęcia” popularnych influencerek, ile jest zaangażowanych osób w zrobienie i przeróbkę tego zdjęcia. Dowiedzieli się również, że obraz kreowany w wirtualnym świecie bardzo różni się od tego w rzeczywistości.
Bardzo dziękujemy paniom z PPP w Złotowie za przyjazd i ciekawe warsztatyWalentynki w szkole.

W dniu Świętego Walentego Samorząd Uczniowski na auli szkolnej zorganizował szkolny kiermasz słodkości.  Uczniowie, nauczyciele i pracownicy mogli zakupić pyszne ciasto  i babeczki upieczone przez członków Samorządu Uczniowskiego,  pań z obsługi i nauczycieli. Wszystkim bardzo smakowało, cista znikały w oka mgnieniu;)
Wszyscy mogliśmy poczuć klimat miłości i radości towarzyszącą nam tego dnia, poprzez muzykę płynącą z głośników. Zorganizowana została również poczta Walentynowa, gdzie uczniowie przesyłali sobie pozdrowienia i walentynki.  W konkursie na najpiękniejszą walentynkę ex aequo zajęły pierwsze miejsce dziewczynki z klasy 2a: Maja M., Maja Mi., Hania. W.   Gratulujemy!


Projekt „Adwentowy zawrót głowy”

       W klasowym projekcie „Adwentowy zawrót głowy” uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy trzeciej, od 1 do 22  grudnia 2022r.
Głównymi celami zajęć było rozwijanie u uczniów spostrzegawczości, logicznego myślenia, koncentracji uwagi, a także umiejętności pracy w grupach i czytania ze zrozumieniem. Powyższe cele zostały zrealizowane
z wykorzystaniem  różnych metod nauczania, szczególnie aktywizujących
i praktycznego działania. Dzieci codziennie otwierały kopertę z nowymi zadaniami. Miały do otwarcia tyle kopert, ile jest dni adwentowych.
       Praca z  uczniami miała różne formy: praca w grupach, praca indywidualna i zbiorowa. Wykorzystane były gry i zabawy edukacyjne oraz karty pracy
(krzyżówki, rebusy, zadania matematyczne rozwijające logiczne myślenie
o różnym stopniu trudności, sudoku, zadania z treścią, łamigłówki, kodowanie itp.), zadania interaktywne. Wszystkie zadania dostosowane były do możliwości uczniów i dodatnio stymulowały procesy poznawcze u dzieci. Dzieci udoskonaliły i nabyły wiele umiejętności stricte matematycznych np.: wykonywanie w pamięci dość skomplikowanych obliczeń, rozwiązywania zadań z treścią. Rozwinęły również umiejętność czytania ze zrozumieniem.   Zakończeniem projektu było poszukiwanie skarbu ukrytego w lesie. Dzieci, aby dotrzeć do niego musiały rozwiązać zagadki, których rozwiązanie zbliżało ich do miejsca, w którym był ukryty. Zagadki były umieszczone w różnych miejscach na terenie szkoły. Wszyscy byli bardzo zaangażowani. Znaleziony skarb był zamknięty w skrzyni i zakluczony na kłódkę, co wywołało dodatkowe emocje. Rozwiązanie ostatniej zagadki umożliwiło nam dotarcie do klucza, który miał pan dyrektor. Emocji było bardzo dużo. Skarbem były słodycze ufundowane przez rodziców. W poszukiwaniach towarzyszyła nam pani wicedyrektor szkoły – Mariola Gliniecka.
     Wszystkim dzieciom bardzo podobały się zadania adwentowe. Projekt pokazał, że uczyć można się na wiele sposobów. Dziękuję rodzicom za zaangażowanie w realizację projektu. wychowawczyni klasy: Dorota Lubkowska

Niespodzianka od Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie

W dniu 26 stycznia 2023 r. Prezes Zarzadu Grzegorz Karbowiak oraz Wiceprezes Zarządu Rafał Płaczek przekazali naszej szkole piłki, szarfy, piłki lekarskie.
Serdecznie dziękujemy !!!


Apel klasy 6

27.01.2023r. uczniowie klasy 6 zaprezentowali swoje pasje na apelu szkolnym. Apel poprowadziła Lena Kudrelik i Tymon Lewandowski. Uczniowie przedstawili kalendarium styczniowe, a następnie film o swoich obecnych pasjach. Po filmie nastąpił premierowy pokaz zrealizowanego przez nich teledysku do piosenki "To my 6 klasa". Na koniec uczniowie przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.Bawimy się i gramy na przerwach

Dzięki zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego udało nam się (miejmy nadzieję;) umilić uczniom naszej szkoły  spędzanie przerw. Dzięki sprzedaży ciast zakupiliśmy kilka gier m. in.: warcaby, double, bierki, pełen kurnik,  karty, krzesełka, które to zostały rozmieszczone w różnych częściach szkoły. W klasach 1-3 zrobiło się nieco spokojniej na przerwach;) Nic tak nie integruje jak wspólna zabawa- o tym wiedzą najlepiej uczniowie klas 4-8!

Muzyczna Wigilia

 22 grudnia odbył się w naszej szkole koncert kolęd pod hasłem „Muzyczna Wigilia”. Podczas koncertu zaprezentowano piękne bożonarodzeniowe wiersze oraz najbardziej znane kolędy i pastorałki. Wspólny śpiew wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój oraz napełnił serca słuchaczy pokojem i dobrem. Uroczystość przygotowali: Pani Ludmiła Graduszewska oraz Agnieszka i Jakub Słubik.

Magiczny wieczór przy choince

„Za oknem ciemno,
cichutko puszyste ścielą się płatki.
Niech serca się z sercem podzielą
jak wigilijnym opłatkiem”
Życzenia te spełniły się 18 grudnia 2022 r. w mroźną grudniową niedzielę,
 gdy na deskach radawnickiego teatru obejrzeliśmy spektakl na podstawie komedii Michała Bałuckiego pt. „Polowanie na męża”. Reżyserią spektaklu zajęły się Panie: Jolanta Szczygieł oraz Ewelina Kasprzyk. Całość uatrakcyjniła praca pracowników szkoły którzy zajęli się scenografią oraz Państwa Agnieszki i Jakuba Słubików, którzy zajęli się obsługą dźwięku i oświetlenia.
Aktorami tegorocznego spektaklu byli: Jolanta Karbowiak, Beata Wiącek, Ewelina Kasprzyk, Przemysław Szałer, Jacek Januszewski, Bronisław Pawlak,  Tadeusz Grzesiak. Na scenie mogliśmy również podziwiać występy  uczniów naszej szkoły, którzy
    po emocjonującym przedstawieniu nadszedł czas, aby poczuć magię świątecznego klimatu. Dzięki życzliwości, hojności, wsparciu Rodziców oraz licznych darczyńców w ten magiczny wieczór przy choince mogliśmy również wiele ofiarować. Liczne atrakcje stały się udziałem gości za sprawą  nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz uczniów.
Na barszczyk, krokiety i pierogi zaprosiliśmy do Pierogarni, na kawę i ciasto do Kawiarenki, stroiki, gwiazdkowe ozdoby, smakołyki dostępne były na świątecznym kiermaszu.
Tegoroczne losowanie Gwiazdkowych niespodzianek wzbudziło wiele emocji, dzięki ilości i atrakcyjności nagród ufundowany przez: Państwa Grażynę i Tomasza Czornijów, firmę Baltic Sea Trans, Agnieszkę Tomasza Graczów, Dominikę i Marcina Pietkiewiczów, Piekarnię „Paluch”, Pieczarkarnię Zamek w Radawnicy, Daniela Sztycha, Agnieszkę Biedziuk, Marzenę i Marcina Wiącków, OSM Łobżenica, Marię Wrzałek, Olgę Jędrzejczak i Macieja Żmidzińskiego, Paulinę Tórz, Studio Figura w Złotowie, Julię i Tadeusza Brzezińskich, Martę i Mariusza Westphalów, Aleksanfrę i Karola Skoczylasów, Annę i Dawida Radowskich, Justynę Bouń-Szczygieł i Andrzeja Szczygieł.
Dyrektor, Rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, uczniowie dziękują wszystkim darczyńcom za hojność oraz obecnym gościom za wzbogacenie uroczystości dobrym słowem, uśmiechem, rozmową, miłym gestem oraz wsparciem szkoły w realizacji jej planów.

Konkurs na stroik świąteczny

W grudniu pod kierunkiem p. Beaty Buczek został ogłoszony konkurs na stroik świąteczny. Uczniowie klas 4-8 mieli za zadanie przygotować stroiki świąteczne z wykorzystaniem gałązek naturalnych i ozdób. Pomysłów nie brakowało. Komisja przyznała 3 wyróżnienia oraz 1,2,3 miejsce. Miejsce pierwsze-Adam Spychała, drugie miejsce-Rozalia Skoczylas ,trzecie miejsce-Maja Gutkowska. Wyróżnienia -Zofia Wrzałek, Anastazja Syguła, Michalina Rachula. Gratulacje.
„Bombka Choinkowa”

16 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Złotowie  odbyła się uroczystość podsumowująca powiatowy konkurs plastyczny pt. „Bombka Choinkowa”, którego organizatorem było Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły. W kategorii prac przestrzennych w klasach IV-VIII Tymon Lewandowski z klasy VI zajął II miejsce, natomiast jego koleżanka z klasy, Oliwia Ziółkowska, uzyskała wyróżnienie. Uczniów do konkursu zgłosiła p. Beata Buczek. Gratulujemy sukcesów!
foto: Starostwo Powiatowe
"Quiz Różańcowy"

16 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy religijnej pt. „Quiz Różańcowy”. Do konkursu zgłosiły się trzydzieści dwie osoby z klas 4-8. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące historii powstania oraz sposobu odmawiania modlitwy różańcowej za pomocą platformy nearpod. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy 6 – Adrian Krawczyk, drugie miejsce Patryk Madziała, a trzecie Wiktor Hrynkiewicz. Gratulacje dla zwycięzców! Konkurs przygotowała oraz przeprowadziła pani Agnieszka Słubik.
Udział klasy 7 w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka

W ramach świątecznej pomocy Klasa 7 wraz z wychowawczynią Agnieszką Słubik wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Dzięki otwartym sercom  i wzajemnym wsparciu udało się zorganizować najpotrzebniejsze rzeczy dla potrzebującej rodziny. Jest to niezwykłe przeżycie, które na długo pozostanie w naszej pamięci.
 Międzynarodowy Dzień
Osób z Niepełnosprawnościami


6 grudnia odbyły się długo oczekiwane obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. W tym dniu gościliśmy u Nas władze lokalne: zastępcę wójta Gminy Złotów p. Pawła Michalskiego oraz radnych p. Jacka Januszewskiego oraz p. Tadeusza Brzezińskiego, przedstawicieli Rady Rodziców, honorowego patrona festiwali – p. Klaudię Skotarczak, trenerkę Race Running z Fundacji Złotowianka – p. Karinę Buczek wraz z podopiecznymi. Gościem specjalnym była niezwykle utalentowana Wanessa Bąkowska, która przyjechała do nas wraz ze swoją rodziną. Na uroczystości głównymi sponsorami paczek i poczęstunku byli rodzice. Festiwal jest organizowany od 8 lat i stał się już tradycją szkoły. W tym dniu obchodzimy imieniny świętego Mikołaja więc i on został zaproszony. Na scenie odbyły się występy integracyjne uczniów i przedszkolaków z różnorodnych szkół z gminy. Występowali wokaliści, recytatorzy i tancerze. Każdy przedstawiciel szkoły losował numer z kolejnością. W tym dniu zaprezentowała się również Wanessa Bąkowska, która przyjechała ze swoją mamą. Mama opowiadała o zainteresowaniach córki, talentach i ogromnych sukcesach plastycznych. W holu szkoły można było podziwiać obrazy Wanessy, które były prześliczne. Z wielkim sercem oglądaliśmy występy osób z niepełnosprawnościami i bez, wspólnie, jak na integrację przystało. Były wśród gości osoby, które odnoszą ogromne sukcesy sportowe, mimo że na co dzień borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi. Pani Karina Buczek wraz z podopiecznymi – Zofią Kałucką i Arturem Krzyżkiem opowiedziała o ich dokonaniach. Podopieczni mają sukcesy w Europie i na świecie. Brawo dla nich- gratulujemy. Nasuwa się myśl, że każdy może osiągać sukcesy i spełniać marzenia. Osobom z niepełnosprawnościami jest trochę trudniej, dlatego powinni móc liczyć na Nas – zdrowych, przecież „pomaganie jest dobre”. Na koniec uroczystości pan dyrektor Karol Wielgus zabrał głos i podziękował wszystkim. Prowadzący wręczyli podziękowania nauczycielom, którzy przygotowali do występów. W związku z tym, że w tym dniu obchodziliśmy imieniny Mikołaja p. Beata Buczek zaprosiła klasę I i zaimprowizowała taniec z Mikołajem przy pomocy śpiewających uczniów siedzących na auli. Na koniec wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia i udali się na poczęstunek. Uroczystość prowadzili – Martyna Matuszczak i Adrian Krawczyk. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ten dzień był wyjątkowy. Uroczystość przygotowały – p. Mariola Gliniecka, Klaudyna Jakiel, Beata Buczek. Nad całą oprawą techniczną czuwał Jakub Słubik. Dziękujemy również p. Joannie Zamczyk za przygotowanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń. Brawa dla wszystkich.
Apel porządkowy klasy 7


30 listopada odbył się w naszej szkole apel porządkowy przygotowany przez klasę 7. Tematem przewodnim apelu było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Co to jest pasja? i czy warto ją w życiu mieć?. Uczniowie dowiedzieli się także jakie wydarzenia odbywały się w danym miesiącu w naszej szkole. Ponadto reprezentanci każdej klasy mieli okazję wziąć udział w Quizie wiedzy o naszej szkole. Zwyciężyła klasa 6, drugie miejsce zajęła klasa 8, a trzecie klasa 4b.
Próby, próby, próby

Czas start! Członkowie DoReMiFaScholi zaczynają odliczanie do chwili, w której całemu światu ukaże się autorska płyta tej grupy, która istnieje już od 2014 roku. Rozpoczęły się próby do nagrań partii wokalnych utworów napisanych przez naszego nauczyciela pana Jakuba Słubika – akompaniatora scholii. Za przygotowanie pod kątem emisji głosu oraz podział partii na solistów i chór odpowiada pani Agnieszka Słubik. Czekamy z niecierpliwością na finał tego przedsięwzięcia!


"Jesień w poezji"

Dnia 28.11.2022r. w naszej szkole dla klas I- III odbył się szkolny konkurs recytatorski pt: „ Jesień w poezji”. W zakres tematyki wchodziły wiersze związane z jesienną porą roku, zaczerpnięte z poezji dziecięcej, dowolnego autora. Jury w składzie pani Mariola Gliniecka, pani Ala Sawa-Gondek i pani Klaudyna Jakiel jednogłośnie przyznały, że wybór był niezmiernie trudny. Mali artyści zachwycili wszystkich nie tylko piękną recytacją, ale zdolnością zapamiętania bardzo długich wierszy, ciekawą interpretacją i pomysłowymi rekwizytami W konkursie wzięło udział 18 uczniów. Oto wyniki:
I miejsce  Hana Kosecka               klasa  2a
II miejsce Martyna Zdanowicz      klasa 2a
III miejsce Julia Kalińska              klasa 2a
Wyróżnienie - Oliwia Spychała klasa 3, Gracjan Ratajski klasa 3, Marcel Jarski klasa 2b
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz upominki.


Światowy Dzień Pluszowego Misia

25.11.2022r. odbył się w naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu uczniowie klas 1-3 przyszli do szkoły ze swoimi ulubionymi pluszowymi przyjaciółmi.
Obchody Dnia Misia odbywały się po angielsku, dlatego rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie nazw części ciała, z których potem ułożyliśmy misia. Następnie uczniowie klasy 1 przypominali sobie nazwy kolorów i  malowali misia według zamieszczonej po angielsku legendy. Z powstałych w ten sposób prac zorganizowana została wystawa na szkolny korytarz. Uczniowie klas 2 grali w misiową grę "Teddy Bear Roll",  podczas której musieli rzucać kostkami zliczać pola i domalować sylwetce misia odpowiednie elementy według instrukcji (również po angielsku). Klasa 3 musiała napisać życzenia na specjalnych kartkach urodzinowych oraz stworzyć misiowe książeczki, które także znalazły się na wystawie. Na koniec uczniowie musieli wykazać się znajomością liczb i znaleźć ukryte misiowe serduszko. Wszyscy doskonale poradzili sobie  z zadaniami. Misie mogą być z nich dumne!
Dzień Misia przygotowały: p. R. Jabłońska, p. A. Gondek-SawaZbiórka karmy
dla zwierząt ze schroniska


W naszej szkole w październiku i listopadzie zbieraliśmy karmę na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinku. Zebraliśmy aż 70 kg suchej karmy, 40 kg karmy mokrej, ciasteczka, miski, zabawki.  Tym samym pobiliśmy rekord w ilości zebranych darów!!! Za co serdecznie dziękujemy w imieniu zwierząt i pracowników schroniska;)
Wszyscy uczniowie naszej szkoły i przedszkola spisali się na medal! Ci, którzy przyłączyli się do zbiórki- otrzymali pamiątkowe medale „PSIEGO & KOCIEGO CZŁOWIEKA”. Dodatkowo uczniowie zostali nagrodzeni pozytywnymi uwagami. Akcję kooordynowali nauczyciele: Klaudyna Jakiel, a w przedszkolu Karolina Stachnik.
 Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, za okazane serce i pomoc;)
 PAMIĘTAJCIE DOBRO POWRACA!Bal Zawodów

Dnia 23 listopada w naszej szkole odbył się Bal Zawodów w ramach zajęć doradztwa zawodowego połączony z dyskoteką andrzejkową. Uczniowie klasy VII i VIII przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące wybranych zawodów. Wszyscy obecni uczniowie klas V-VIII przyszli przebrani w piękne stroje przedstawicieli różnych zawodów. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji uczniowie wzięli udział w quizie interaktywnym na platformie Blooket. Zwyciężył Patryk Madziała, uczeń klasy VIII, drugie miejsce zajęli ex aequo  Wiktor Hrynkiewicz i Karol Czyż, trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie: Wanessa Ulko, Anita Ziółkowska i Jessica Kempa. Następnie przeprowadzone zostały cztery konkurencje: rzut woreczkiem do celu, łowienie jabłek z wody, przenoszenie jabłek na paletkach oraz napełnianie słoików wodą za pomocą strzykawek. Wszyscy świetnie się bawili, a emocje na widowni sięgały zenitu! Kolejną częścią spotkania była dyskoteka andrzejkowa. Ponadto podczas balu uczniowie głosowali na najlepszą prezentację zawodu oraz na króla i królową balu.
Królowe balu: Małgorzata Gracz i Lena Bindek
Królowie balu: Wiktor Hrynkiewicz i Konrad Ziółkowski
Najlepsza prezentacja:
Natalia Kowalska i Lena Bindek (I miejsce)
Kacper Biedrzycki i Eryk Rutkowski (II miejsce)
Maciej Orzechowski, Jakub Spychała i Wojciech Skoczylas (II miejsce)
Wiktor Hrynkiewicz i Patryk Madziała (III miejsce)
Martyna Lisiecka i Zofia Sierosławska (III miejsce)
Całą imprezę prowadziły Lena Kudrelik i Blanka Radzińska.                        
Bal Zawodów zorganizowały Joanna Zamczyk i Klaudyna Jakiel.
Dziękujemy wychowawcom klas V-VIII za opiekę nad uczniami.
Mikołajkowy wyjazd do kina klasy 6 i 7


23 listopada odbył się mikołajkowy wyjazd klasy 6 i 7 do kina Helios w Pile. Uczniowie obejrzeli film o tematyce świątecznej, który oprócz humoru opowiadał o najważniejszych wartościach życiowych.

„Powiatowy konkurs multimedialny „Wolni od uzależnień”

W dniu 22 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział  kolejnej edycji konkursu multimedialnego „Wolni od uzależnień”, zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Złotowie oraz Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Pod opieką psychologa pani Jadwigi Baryckiej i pedagoga Klaudyny Jakiel do Złotowa udali się: Califa Balde, Zosia Furmanek, Małgorzata Gracz, Wiktor Hrynkiewicz, Oliwier Kmiecicki,  Karolina Kowalska, Patryk Madziała, Lena Misztal i Eryk Rutkowski. 
Celem konkursu było zwiększenie świadomości młodzieży  o  zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz popularyzacja i promowanie życia bez uzależnień. Konkurs miał charakter interaktywny i został przeprowadzony z wykorzystaniem platformy internetowej Kahoot. Bardzo fajna forma  konkursu miała  na celu pokazanie, że telefony/ tablety  nie muszą służyć tylko do rozrywki ale również do edukacji.Turniej Halowej Piłki Nożnej
pod hasłem ,,Turniej Rodła”


    W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy 18.11. br ( piątek) odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej pod hasłem ,,Turniej Rodła”. Tytuł rozgrywek nawiązywał  do tegorocznych obchodów 100-lecia Związku Polaków w Niemczech, które w naszej szkole odbyły się wraz ze Świętem Niepodległości. Tak samo,  jak Polacy pod Znaku Rodła krzewili ducha sportowego u młodzieży, tak i nasi  uczniowie postanowili przeżyć tę ważną rocznicę w podobnej formie. Do turnieju przystąpiły drużyny z 4 szkół podstawowych, z roczników 2010 i młodsi: Zakrzewa, Głubczyna, Lipki oraz Radawnicy. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w auli szkoły,   krótką akademią przygotowaną przez uczniów z Radawnicy z okazji 100- lecia Związku Polaków w Niemczech. Następnie, już na hali sportowej, rozegrał się turniej. Kibice mocno dopingowali, szczególnie w meczu finałowym między Zakrzewem a drużyną gospodarzy z Radawnicy.
   Trzygodzinne spotkanie zakończyło się następującym wynikiem:
 4 miejsce- Głubczyn (opiekun pan Bogdan Wójtowicz)
3 miejsce- Lipka (opiekun pan Sławomir Słonka)
2 miejsce- Radawnica (opiekun pan Grzegorz Wiśniewski)
1 miejsce- Zakrzewo (opiekun pan Damian Sudoł)
  Oto rezultaty poszczególnych spotkań:
Zakrzewo: Lipka             7:2
Lipka :   Radawnica        0:7
Głubczyn : Radawnica   0: 8
Zakrzewo : Głubczyn     8: 0
Radawnica: Zakrzewo    1: 3
Lipka :  Głubczyn             3: 1
   O godzinie 13.00, z udziałem  Wójta Gminy Złotów Piotra Lacha, odbyło się bardzo uroczyste wręczenie medali i pucharów dla piłkarzy. Wyłoniono także najlepszego bramkarza turnieju, którym został Tymon Głos (SP Lipka),króla strzelców- Mateusza Muracha (SP Zakrzewo), najlepszego zawodnika - Mateusza Rutkowskiego
(SP Radawnica). Wójt pogratulował wszystkim sportowcom zapału i radosnego przeżycia Święta Niepodległości. Gospodarz zawodów p. Grzegorz Wiśniewski podziękował także opiekunom drużyn, podkreślając wysoki poziom i czystość gry młodych sportowców. Dyrektor szkoły,  pan Karol Wielgus wyraził nadzieję, że  podobne mecze jeszcze nie raz odbędą się w radawnickiej hali sportowej.
     Organizatorzy zawodów bardzo dziękują panu Wójtowi Gminy Złotów za ufundowanie nagród, oraz pani Grażynie Czornij za pomoc finansową w przygotowaniu imprezy.Konkurs recytatorski 
pt. „Jesień w poezji”


W dniu 17 listopada 2022r. w poetyckim, jesiennym nastroju  odbył się klasowy konkurs recytatorski uczniów klasy trzeciej pt. „Jesień w poezji”. Jego celem było przede wszystkim rozwijanie zdolności recytatorskich, mowy i dykcji, popularyzowanie poezji oraz zachęcanie do występów, przełamywanie nieśmiałości, a także rozbudzanie wśród dzieci ambicji i woli współzawodnictwa.
     W zakres tematyki wchodziły wiersze związane z jesienną porą roku, zaczerpnięte z poezji dziecięcej, dowolnego autora. Wszystkie dzieci włożyły dużo pracy i starań by wypaść jak najlepiej. Zachwyciły nie tylko piękną recytacją, ale także zdolnością zapamiętania długich wierszy. Jury w składzie: Wicedyrektor p. Mariola Gliniecka, nauczyciel muzyki p. Beata Buczek i pracownik Biblioteki Publicznej w Radawnicy p. Dorota Nowakowska, oceniało poziom recytacji uczestników, biorąc pod uwagę kryteria takie, jak: opanowanie tekstu, właściwe tempo, odpowiednia intonacja, wyraźna wymowa, modulowanie głosem.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce Gracjan Ratajski
II miejsce Oliwia Spychała
III miejsce Maja Januszewska
Wyróżnienia otrzymali:
Bartosz Kujawski i Fryderyk Pietkiewicz
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
       Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, pozostali uczestnicy dyplomy za udział i słodki poczęstunek. Nagrody ufundowali rodzice uczniów klasy trzeciej. Dziękujemy.
      Konkurs zorganizowała i przeprowadziła p. Dorota Lubkowska

Dzień Niepodległości oraz
100-lecie Związku Polaków w Niemczech

Święto Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej w Radawnicy miało w bieżącym roku szczególny charakter. Upłynęło pod hasłem 100- lecia Związku Polaków w Niemczech. Szkoła włączyła się w ten sposób w ogólnokrajowe obchody tej rocznicy i dołożyła swój wkład w uczczenie organizacji, która odegrała bardzo ważną rolę w okresie międzywojennym na terenie Krajny, w tym Gminy Złotów. Główna uroczystość odbyła się w auli szkoły 10 listopada o godzinie 10.00.
           Przybyli na nią zacni goście: Wójt Gminy Złotów- pan Piotr Lach, radny-  pan Jan Hammacher,  znani krzewiciele kultury i wiedzy regionalnej: państwo Barbara i Henryk Szopińscy z Zakrzewa, którzy koordynowali działania związane ze 100- leciem ZPwN, oraz  pani profesor Jowita Kęcińska- Kaczmarek wraz z mężem panem Konradem Kaczmarkiem. Zaszczyciła nas swoją obecnością również pani Małgorzata Wojtkiewicz, której szkoła zawdzięcza wiele inicjatyw związanych z zachowaniem pamięci regionalnej, a także panie z Biblioteki Publicznej im. ks. dra B. Domańskiego w Radawnicy, która na bieżąco gromadzi i chroni źródła pisane o regionie. Obecna była  Rada Rodziców, nauczyciele, pracownicy i wszyscy uczniowie szkoły. Młodzież  prowadząca uroczystość przekazała także życzenia dla Pana Alfonsa Tomke z Zakrzewa, który jest rówieśnikiem niepodległej Polski, oraz ostatnim żyjącym uczestnikiem Kongresu Polaków w Berlinie z roku 1938. Gościł w szkole z okazji 80-lecia kongresu, w roku 2018. Starsi uczniowie dobrze pamiętają tę wizytę. Dzieci wykonały  laurkę dla Pana Alfonsa Tomke, która została mu osobiście  przekazana nazajutrz po Święcie Niepodległości. Panie Alfonsie życzymy 200 lat!
Główną scenografię uroczystości stanowiły 3 znaki Związku Polaków w Niemczech ustawione w auli : Znak Rodła, kapliczka Matki Boskiej Radosnej- patronki Polaków w Niemczech, oraz liść lipy- symbol młodzieży spod znaku Rodła.
Przy wejściu do szkoły stały tablice z pracami plastycznymi wykonanymi przez uczniów klas I- III, nawiązującymi do symboli Związku Polaków.
  W czasie uroczystości oddano hołd minutą ciszy wszystkim bohaterom walk o niepodległość Polski, oraz lokalnym  patriotom, którzy poświęcili zdrowie i życie za zachowanie polskiej mowy w czasach niewoli i okupacji. Na tę okazję,  cała społeczność obecna na auli zaśpiewała dumnie cały hymn Polski oraz Rotę.
Wzruszeń dostarczył  chórek  szkolny, kierowany przez panią Beatę Buczek, który pięknie zaśpiewał 4 utwory:
 ,,Hasło Polaków w Niemczech”,  ,,Pieśń o przeszłości”, ,,Jesteśmy Polką i Polakiem”,  ,,Hymn Krajny”.
Pieśni przeplatane były wierszami recytowanymi przez uczniów klas I- VIII oraz narracją, która objaśniała tło zdarzeń sprzed 100 lat i rolę Ziemi Złotowskiej w  historii walki o niepodległość. Szczególnie uroczyście uczniowie klasy 6 wypowiedzieli kolejne Prawdy Polaków. Polacy wytrwali i wygrali swoją niepodległość, a Ukraina walczy dziś, obok nas. Nie sposób było nie połączyć tych faktów. Dobitnie przekonała o tym  uczennica z Ukrainy, z klasy IV, Zlata Ihunova, która przepięknie zaśpiewała utwór zespołu Kalush Orchestra ,, Do domu”. Swoim wykonaniem bardzo głęboko wszystkich poruszyła.  Bez słów można było zrozumieć, jakie to szczęście mieszkać w wolnej ojczyźnie, w swoim domu, z najbliższymi.
W drugiej części uroczystości, cała aula, brawurowo wykonała wspólnie 4 utwory: ,,Marsz I Brygady”, ,,Maszerują strzelcy”, ,,Hej sokoły” (w wersji ukraińskiej wykonanej najpierw przez uczniów z Ukrainy, następnie przez wszystkich w wersji polskiej), ,, Przybyli ułani”. Cała społeczność spisała się na medal. Wszystkim udzieliła się świąteczna atmosfera.
Na końcu głos zabrali  goście, dziękując za zaproszenie i dostarczone wrażenia. W nawiązaniu do treści uroczystości zaapelowali do młodych, by pamiętali o 6 Prawdzie Polaków- ,,Nie bądź obojętny”, zachęcili, by każdy realizował patriotyzm na co dzień poprzez zupełnie zwykłe czyny, które podsuwa nam każdy dzień, nie trzeba wielkich bohaterskich wyzwań, by być patriotą.
   Pan Dyrektor Karol Wielgus podziękował wszystkim za wspaniałą postawę w czasie uroczystości i bardzo dobre przygotowanie do niej, życząc odpoczynku z okazji Święta Niepodległości. Za oprawę muzyczną odpowiadała p. Beata Buczek, za scenografię p. Dorota Lubkowska, obsługę techniczną -pan Jakub Słubik oraz uczniowie Maciej Jęsiek i Mateusz Sygnowski z klasy VI, recytację i prace plastyczne- wychowaczynie klas I- III, poczęstunek w barwach Niepodległej, wystrój szkoły- pracownicy obsługi w szkole.
 Nad całością przygotowań czuwała  p. Dorota Piszczek. 
Organizatorzy zaprosili uczniów na drugą część obchodów 100- lecia Związku Polaków w Niemczech w dniu 18. 11. (piątek), a będzie nią Turniej Halowej Piłki Nożnej pod hasłem ,,Turniej Rodła”. Wezmą w nim udział 4 zespoły piłkarskie ze szkół w Lipce, Zakrzewie, Głubczynie, Radawnicy. Zawody odbędą się na hali sportowej w Radawnicy.
Spodziewamy się kolejnych, silnych, tym razem sportowych emocji.
Światowy Dzień Oszczędzania

Z okazji Światowego Dnia Oszczędzania uczniowie klasy IIa wystawili dla uczniów  klas I-III wiersz Maliny Prześlug „ Ciuchy dla muchy”, który był wstępem do tematu o pieniądzach. Po występie opiekun SKO pani Murawska podjęła rozmowę m.in.: Do czego są potrzebne pieniądze? Czy wszystko można kupić za pieniądze, a czego nie? Dzieci również nawiązały do historii pieniądza, wiadomości zdobytych w tamtym roku szkolnym. Potrafiły wymienić jakie monety i banknoty funkcjonują w naszym kraju. Na zakończenie pogadanki opiekun SKO zacytował im przysłowie  „Pieniądze szczęścia nie dają, ale pomagają”. Kolejnym punktem spotkania było wystawienie scenki komiksu z bohaterami SKO jak: Filon, Netka, Misiek, Laki Łuki, Wanda, Maruda i Zyga, pod tytułem „Koniec meczu”. Ta scenka uświadomiła dzieciom, że warto jest systematycznie oszczędzać, bo systematyczność i cierpliwość się po prostu opłaca. Natomiast uczniowie klasy pierwszej z okazji Światowego Dnia Oszczędzania otrzymali swoje pierwsze książeczki  SKO i drobne upominki ufundowane przez
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie.

Spotkanie z policjantami.

3 listopada gościliśmy w naszej szkole policjantów z KPP w Złotowie oraz przedstawiciela WORD w Pile. Uczniowie z klas 0-III wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, natomiast starsi - na temat bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego korzystania z Internetu, hejtu i odpowiedzialności za zamieszczane tam treści. Wszystkie dzieci otrzymały upominki - worki i opaski z elementami odblaskowymi.#szkoła pamięta,
akcja Samorządu Uczniowskiego


2 listopada członkowie Samorządu Uczniowskiego  wraz z nauczycielkami paniami Mariolą Gliniecką i Klaudyną Jakiel wybrali się do pobliskiej wioski Grudna, aby upamiętnić poległych tam żołnierzy, walczących w bitwie Armii Wojska Polskiego o przełamanie Wału Pomorskiego. Uczniowie z ciekawością i zainteresowaniem słuchali opowieści o walkach toczonych w tym miejscu na początku lutego 1945 roku, a następnie posprzątali teren wokół pomnika i zapalili symboliczne znicze.


Apel klasy VIII

Dnia 28 października 2022r. uczniowie klasy VIII przeprowadzili swój ostatni apel porządkowy. W tym roku szkolnym zaprosili nas do programu telewizyjnego 8TV, w którym przedstawili święta obchodzone w październiku oraz przysłowia związane z tym miesiącem, przypomnieli o minionych wydarzeniach oraz zaprezentowali prognozę pogody na najbliższe dni.W drugiej części spotkania uczniowie opowiedzieli o swoich zainteresowaniach. Natalia Kowalska przygotowała film i opowiedziała o swojej pasji, jaką jest jazda konna. Wiktor Hrynkiewicz, Kacper Foryś, Kacper Biedrzycki i Konrad Ziółkowski nadal pasjonują się jazdą na rowerze na jednym kole. Mieliśmy możliwość obejrzenia filmu prezentującego ich umiejętności. Wiktor ma również inną pasję - motoryzację, o której opowiedział razem z Wojciechem Skoczylasem. Chłopcy przygotowali także quiz dla publiczności. Nadia Król i Zuzanna Kowalski interesują się fotografią. Podczas apelu zaprezentowały nam efekty swojej pracy. Kolejnym zaprezentowanym hobby było pływanie, o którym opowiedziała Magdalena Sygnowska. Jako ostatnie wystąpiły Califa Balde, Kinga Kiejzik i Zofia Sierosławska, które zaprezentowały swój nowy układ taneczny. 
Apel prowadzili: Martyna Lisiecka, Patryk Madziała, Maciej Orzechowski, Jakub Spychała

Uroczyste pasowanie na ucznia
klasy pierwszej.


Tradycją naszej szkoły jest, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość, jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Tak więc, 27 października pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po zakończeniu części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym, uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Nie obyło się też bez upominków od rodziców oraz pamiątkowych zdjęć. Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek.

Dyskoteka szkolna dla klas 6-8.

26 października Samorząd Uczniowski zorganizował pierwszą w tym roku szkolnym dyskotekę. Wszyscy, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnej zabawy na pewno nie żałowali- było świetnie! Nasz szkolny DJ- Maciej spisał się na medal, za co serdecznie mu dziękujemy. Dziękujemy również klasom 6-8 za upieczenie ciast, które to sprzedawaliśmy podczas dyskoteki. Za zebrane środki zostaną zakupione gry, karty, w które będziecie mogli grać podczas przerw;)„Mistrz Tabliczki Mnożenia”

7 października 2022 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, zorganizowany został szkolny konkurs „Mistrz Tabliczki Mnożenia”,
w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy III i chętni z klas II. Do tego dnia uczniowie pilnie ćwiczyli sprawne liczenie w pamięci. Każdy uczeń chciał być Mistrzem.
        W dniu konkursu uczestnicy otrzymali kartki z działaniami i mieli za zadanie jak najszybciej wpisać wyniki wszystkich podanych działań. Dzieci miały okazje zaprezentować swoje umiejętności oraz zmierzyć się w szkolnej rywalizacji. Z każdej klasy zostały wyłonione osoby, które najlepiej i najszybciej wykonały to zadanie. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale na szczęście udało się wyłonić zwycięzców.
       W klasie II tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia zdobył
Kacper Brzezinski, natomiast w klasie III Alex Frydrychowicz,
Wicemistrzami zostali: Hanna Drop i Adam Brzezinski.
        Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców szkoły. Serdecznie dziękujemy.
       Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły
w uczniach wiele pozytywnych emocji, wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a matematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci.
        Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczniom, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu!
       Konkurs zorganizowała i przeprowadziła p. Dorota Lubkowska


Jesienna dekoracja...

We wrześniu samorząd uczniowski ogłosił akcję dynię. Polegała ona tym, że wszyscy chętni uczniowie, którzy mieli ochotę przyozdobić wejście przed szkołą- przynosili rozmaite dynie. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom. Udało nam się również pozyskać piękne wrzosy i chryzantemy z ogrodnictwa Państwa Magdaleny i Andrzeja Ignaszak z Okonka, za co bardzo serdecznie dziękujemy;)
Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2022r.  odbył się apel z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej. Klasa 8 przygotowała piękny program artystyczny, który był przeplatany tańcem uczennic z klasy 2 oraz piosenkami w wykonaniu uczennic z klasy 8 i Róży Radzińskiej z klasy 1.W tym dniu jubileusz pracy zawodowej obchodzili: K. Wielgus- 25 lat, M. Gliniecka- 25 lat oraz A. Murawska- 35 lat. Uroczystość przygotowały: H. Ernest, B. Buczek i taniec dziewczynek z klasy 2 - G. Wiśniewska.


Sukcesy sportowe naszych uczniów.

12 października na stadionie w Złotowie odbyły się mistrzostwa powiatu złotowskiego szkół podstawowych w lekkiejatletyce. Oto sukcesy naszych reprezentantów: Wojciech Skoczylas 2 miejsce w biegu na 600 m. Lena Bindek 3 miejsce w biegu na 600 m. Kinga Kiejzik 2 miejsce w skoku w dal.
6 października w Złotowie odbyl się finał jesiennej edycji czwartków lekkoatletycznych. Troje naszych reprezentantów z powodzeniem walczyło w swoich konkurencjach zajmując miejsca na podium: Bartek Rutkowski 1 miejsce w biegu na 1000 m, Oliwier Durecki 3 miejsce w biegu na 300 m, Oliwia Cembrowska 3 miejsce biegu na 60 m i 3 miejsce w skoku w dal.Akcja #sadzimy 2022

Drzewa są nam potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  i Pierwszej Damy oraz Lasów Państwowych wszyscy mogliśmy  posadzić własne drzewo. Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec- drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju.
W ostatni dzień września uczniowie klasy 8a pod opieką pedagoga zasadzili przy szkole drzewka, które dostaliśmy od Nadleśnictwa w Okonku w ramach akcji #sadzimy 2022. Za co składamy serdeczne podziękowania;)
W tym samym dniu klasa 4a udała się w piątkowe przedpołudnie do pobliskiego lasu aby się zrelaksować, pooddychać świeżym, czystym powietrzem oraz wykorzystać czas na kreatywną lekcję przyrody! Dzieci wykonały przepiękne leśne mandale z bogactw lasów. Mandala słowo brzmiące tajemniczo- to symbol harmonii  i doskonałości. Ma nam pokazywać, jak pozornie przeciwne siły życiowe współpracują ze sobą  w zgodzie. Według wierzeń samo wpatrywanie się w mandalę może mieć na nas działanie uspokajające. Można powiedzieć, że mandala  to święty krąg lub magiczne koło. Pojęcie wywodzi się z Dalekiego Wschodu. Mandala ma najczęściej kształt koła, kwadratu albo koła wpisanego w kwadrat. Często przypisuje się mandali wiele właściwości np. energetyzujące, relaksujące, wyciszające, uspokajające i terapeutyczne. Zwykle mandala składa się z wzorów, które wskazują drogę do środka. Jedni twierdzą, że tym środkiem jest nasze wnętrze, psychika- inni, że to środek świata.  I tak czuliśmy się- My podczas układania leśnych mandali;)


Międzynarodowy Dzien Kropki

16 września 2022r. uczniowie klasy 1 wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki. Najpierw poznali historię Vashti, a następnie sami próbowali odkrywać swoje talenty. Okazało się, iż każdy taki talent posiada i z chęcią zaprezentował go na specjalnej "kropce".

Laboratoria przyszłości

W ramach programu "Laboratoria przyszłości" nasi uczniowie na zajęciach drukują swoje projekty trójwymiarowe, poznają tajniki montażu filmowego i uczą się prawidłowo rejestrować nagrania audio wideo. Dzięki wyposażeniu naszych pracowni w nowoczesny sprzęt uczniowie mogą rozwijać swoje praktyczne umiejętności, uczą się kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i konstruowania własnych projektów. Podnosi to atrakcyjność zajęć, zwiększając zaangażowanie uczniów w proces nauki.


Narodowe czytanie


Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
Narodowe Czytanie stało się już tradycją naszej szkoły.  Co roku dołączamy do tej pięknej ogólnopolskiej akcji objętej
HONOROWYM PATRONATEM PARY PREZYDENCKIEJ.
W tym roku – Roku Polskiego Romantyzmu -  czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Uczniowie klas IV -VI zaprezentowali „Panią Twardowską”, Pani Mariola Gliniecka – wicedyrektor szkoły wraz z przedstawicielami uczniów z klas VII – VIII  ukazali piękno ballady „Świtezianka”, a na koniec Pani Olga Nikolaj z Biblioteki Publicznej Gminy Złotów przeczytała balladę „Romantyczność”.
Całe czytelnicze spotkanie poprowadzili:  Kinga Kiejzik w stroju  Świtezianki i Maciej Orzechowski jako Strzelec – uczniowie klasy VIII.
Do zobaczenia za rok!
Jolanta Rusinowska, nauczyciel języka polskiego


Ognisko klasy 4b


27 września 2022 r. uczniowie klasy 4b wraz z wychowawczynią Sylwią Mróz zorganizowali ognisko klasowe. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od pieczenia kiełbasek.  Były też różne słodkie smakołyki. Piękna pogoda sprzyjała także zabawom na świeżym powietrzu. Wspólnie miło spędzony czas przy ognisku umilały rozmowy na różne tematy.
„Wszystkie śmieci są nasze!”

W dniu 16.09.2022 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowej akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA. Temat tegorocznej edycji to „Wszystkie śmieci są nasze!”.  Uczniowie wszystkich klas pod opieką nauczycieli posprzątali  śmieci z boiska, placu zabaw, pobliskiego terenu leśnego, terenu wokół Donu Nauczyciela oraz radawnickie ulice: Szkolną, Polną, Młyńską oraz Kościelną. W ten sposób młodzież chciała zachęcić innych do utrzymywania porządku wokół najbliższego otoczenia, jak i całej Ziemi oraz do podjęcia działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć odpadów. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Dziękuję za zaangażowanie i pomoc w sprzątaniu naszej planety!
Koordynator S. Mróz


Samorząd Uczniowski

Serdecznie gratulujemy osobom, które będą tworzyły Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

Klasa 8: Kinga Kiejzik, Wiktor Hrynkiewicz
Klasa 7: Wanessa Ulko, Diana Skalska
Klasa 6: Oliwier Durecki, Lena Kudrelik
Klasa 5: Mateusz Rutkowski, Marcel Kudrelik
Klasa 4a: Julia Misztal, Daria Kowalski
Klasa 4b: Kazimierz Kiejzik, Rozalia Skoczylas

Życzymy owocnej pracy, kreatywnych pomysłów i uśmiechu podczas pracy na rzecz naszej szkoły!
  Opiekun - Jakiel Klaudyna


XLIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
„Moja Przygoda w Muzeum”


Tymon Skórski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy wziął udział w XLIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Na konkurs przysłanych zostało prawie 1100 m.in. z Argentyny, Hongkongu, Łotwy, Słowacji, Słowenii i Tajwanu. W dniu 16 września 2022r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Tymon zakwalifikował się do wystawy pokonkursowej, na której można obejrzeć jego pracę multimedialną pt. „Moje Małe Muzeum” (opiekunowie: p. Ewelina Kasprzyk i p . Jakub Słubik).
Wystawa prac będzie trwała do 30 grudnia.

Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2022/2023Aktualności.....


 
Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów


Aktywna tablica
Zdalna szkoła+
Szkolny zestaw podręczników
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

ETWINNING

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje

Dobre praktyki


 Kontakt

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus