Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     WZO 
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum  
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>kalendarz roku szkolnego


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

I półrocze trwa od 04 września 2023r. do 26 stycznia 2024r.
II półrocze trwa od 29 stycznia 2024r. do 21 czerwca 2024r.
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
- 2-3 listopada, 2 maja, 31 maja
- 14-16 maja - 3 dni w czasie egzaminu ósmoklasisty

19 grudnia 2023r.

Termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów i zachowania.

22 grudnia 2023r.

Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców  o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

23 – 31 grudnia 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 stycznia 2024r.

Wystawienie ocen za I półrocze

24 stycznia 2024r.

Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców o ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

31 stycznia 2024r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

01 lutego 2024r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu

12 lutego 2024r.-  25 lutego 2024r.

Ferie zimowe

28 marca 2024 –   02 kwietnia 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2024r.

Termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów i zachowania.

30 kwietnia 2024r.

Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

05 czerwca 2024r.

Wystawienie ocen rocznych

07 czerwca 2024r.

Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców o rocznych ocenach klasyfikacyjnych

12 czerwca 2024r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

21 czerwca 2024r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

21/24 czerwca 2024r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2023/2024.


Zebrania z rodzicami:

Zebrania z rodzicami
Do 08. 09.2023r. – zebrania organizacyjne - wychowawcy klas
14-16.11.2023r. – zebrania w klasach
06-08.02.2024r. – zebrania w klasach
16-18.04.2024r. - zebrania w klasach
Konsultacje dla rodziców: 18 X, 13 XII, 17 I, 13 III, 22 V,


 


 


 

Kalendarz na rok szkolny......

 


Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


   Szkoły w naszej
      gminie


 Kontakt

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus