Wyróżnienie "Wielkopolska
Szkoła Roku"

     Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO  

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum

     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>Aktywna tablica...

Rok szkolny 2019/2020  Projekt
AKTYWNA TABLICA
2019/2020    W roku szkolnym 2019/2020 po złożeniu wniosku do organu prowadzącego nasza szkoła bierze udział w projekcie rządowym Aktyna Tablica, aby realizować zadania współczesnej szkoły takie jak rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej czy przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym, wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu i dążenie do unowocześniania szkoły.

Planowane sposoby wykorzystania tablicy:

1. Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie)
2. Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
3. Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników czy encyklopedii, itp.)
4. Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat. Wpłynie to pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
5. Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych* przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Wpłynie to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując tablice interaktywne:

1. Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów
2. Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji
3. Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w internecie
4. Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów
5. Nauczyciel może wykorzystywać obrazy graficzne, zdjęcia i filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej
6. Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.

Koordynatorem tego projektu w naszej szkole jest Pani Joanna Zamczyk.
 
Powołany został także zespół wspomagający pracę Dyrektora oraz koordynatora przy projekcie.
W skład Nauczycielskiego Zespołu Samokształceniowego wchodzą:
1.    Słubik Jakub
2.    Kasprzyk Ewelina
3.    Jabłońska Renata
4.    Gondek – Sawa Alicja
5.    Murawska Anna
6.    Żyjewska Sylwia
Lekcja otwarta w klasie Va


Lekcja edukacji wczesnoszkolnej w klasie Ia

Scenariusz lekcji


Lekcja otwarta w klasie Vb


Scenariusz lekcji
Lekcja języka angielskiego


Scenariusz lekcjiLekcja języka angielskiego w klasie IScenariusz lekcji

Aktualności.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów


Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

ETWINNING

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje

Dobre praktyki


 Kontakt

Copyright © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus