Patron szkoły
     O szkole 
     Misja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     Syst. oceniania   

     Historia  
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Wycieczki 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>aktualności


Rok szkolny 2011/2012
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Zapis Jednego Dnia 01.09.1981
30 lat temu....

W piątek 23 września 2011r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radawnicy odbyła się uroczystość – wernisaż, na której zaprezentowane zostały zdjęcia wykonane przez pana Wiesława Wierzchnickiego 30 lat temu.
W uroczystości wzięli udział mieszkańcy okolicznych wsi, byli uczniowie, nauczyciele oraz władze, które w tamtym czasie sprawowały określone funkcje
w Radawnicy i gminie, radni i obecny Wójt Gminy Złotów.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Wojtkiewicz witając serdecznie wszystkich przybyłych gości. Podziękowała autorowi wystawy za udostępnienie zdjęć z tamtego okresu, dzięki którym szkoła mogła zorganizować tę uroczystość. Wiele ciepłych słów uznania padło z ust zaproszonych gości, jak i od samego autora zdjęć. Zanim otwarto wystawę przedstawiono Radawnicę sprzed 30 lat w „Radawnickiej Kronice Filmowej” przygotowanej przez panią Jolantę Szczygieł. Zawierała ona materiały dotyczące władz, oświaty, kultury, organizacji, zakładów przemysłowych i usługowych, motoryzacji. Końcową sekwencją kroniki było ogłoszenie stanu wojennego, który wprowadził wszystkich w zadumę i chwilę refleksji. Dodatkowym miłym akcentem  uroczystości była piosenka wspominająca życie i szkołę z tamtych lat. Dostarczyła ona wiele wzruszeń i miłych wspomnień.
Wreszcie przyszedł czas na otwarcie wystawy. Wstęgę przecinali: autor zdjęć  - Wiesław Wierzchnicki, Wójt Gminy Złotów – Piotr Lach, przedstawiciel Muzeum Ziemi Złotowskiej – Jerzy Jelonek i dyrektor szkoły – Małgorzata Wojtkiewicz. Wystawa przeszła oczekiwania samego autora zdjęć. Ludzie byli zachwyceni! Wyrazem tego były okrzyki radości, uśmiechy, oklaski. Zdjęcia pozwoliły wrócić uczniom, dziś dorosłym ludziom,  do ich dzieciństwa i szkolnych lat. Na zdjęciach można było zobaczyć również ówczesną architekturę, nieistniejące już budynki szachulcowe, dawne wnętrza kościoła i szkoły, a także widok ogólny dróg
i środków transportu. Wystawa cieszyła się dużym uznaniem zwiedzających. Goście podkreślali perfekcyjność jej wykonania. Odpowiedni dobór muzyki oddał w pełni klimat ówczesnych czasów. Przy wspólnym poczęstunku rozmów i wspomnień nie było końca.
To wyjątkowe spotkanie po latach z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkim gościom.
Wystawę można było zwiedzać przez następny tydzień. Zwiedzający mogli zamówić kopię zdjęć i nabyć płytę z nagraniem Kroniki Filmowej.
Wystawę zdjęć przygotowały panie: Anna Murawska i Dorota Lubkowska.


Pasowanie klasy I.....

13 października 2011 r. był wyjątkowym dniem dla Pierwszaków, którzy złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej             im. Jana Brzechwy w Radawnicy. Uroczystość Pasowania na Ucznia Klasy I prowadziły uczennice klasy IV: Oliwia Kowalec i Dagmara Karbowiak.
Podczas części artystycznej uczniowie zaprezentowali program specjalnie przygotowany na tę okazję.
Pierwszoklasiści popisali się zdolnościami recytatorskimi i wokalnymi.
            Punktem kulminacyjnym całej uroczystości był sam akt ślubowania        i pasowania na ucznia. Pierwszaki wystąpiły w pięknych biretach i w obecności Pani Dyrektor oraz swoich rodziców  złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie ogromnym ołówkiem zostali symbolicznie pasowani na uczniów klasy I. Każdy uczeń otrzymał na pamiątkę dyplom oraz słodki upominek.
Po tych wspaniałych występach dzieci i ich rodzice udali się do sali na zasłużony poczęstunek.
Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

Agnieszka Słubik


Uroczystość wręczenia Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

7 listopada 2011 roku odbyła się w naszej szkole niecodzienna uroczystość – wręczenie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Otrzymała go nasza szkoła oraz Nadleśnictwo Lipka z rąk panów Andrzeja Plesińskiego i Adama Karczmarka – przedstawicieli wojewody wielkopolskiego, a jednocześnie członków Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu.
Złoty Medal został nam przyznany za nasze działania, związane z pomnikiem w Grudnej – jego odnalezienie, opiekę, przeniesienie w bardziej dogodne miejsce, a także za poszukiwania rodzin poległych żołnierzy. Pomnik ten poświęcony jest żołnierzom I Armii Wojska Polskiego, którzy na przełomie stycznia i lutego 1945 roku  polegli w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego w rejonie Grudnej. Od 2007 roku wraz z Nadleśnictwem Lipka wykonaliśmy wiele zadań, zdobyliśmy liczne informacje, nawiązaliśmy ważne kontakty, a także zorganizowaliśmy kilka uroczystości Wszystko to, czego udało się nam wspólnie dokonać, zaprezentowaliśmy w czasie poniedziałkowej uroczystości. Poza uczniami, nauczycielami, leśnikami, pracownikami szkoły i Nadleśnictwa,  w auli szkolnej zgromadzili się zaproszeni goście – przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, urzędów wojewódzkich, związków kombatanckich, mieszkańcy wsi, przyjaciele szkoły. Był m.in. ostatni z żołnierzy walczących na Wale Pomorskim pan Józef Tomkow, konserwator zabytków pan Roman Chwaliszewski, były wójt Gminy Złotów pan Kazimierz Trela, prezes Powiatowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Złotowie pan Tadeusz Korczak i wiele wiele innych osób, które od początku wspierały nasze działania.
Na środku sceny, na podświetlonym brzozowym krzyżu, widniały nazwiska 106 żołnierzy poległych pod Grudną. Po obydwu jego stronach znajdowały się antyramy, poświęcone czterem żołnierzom, z których rodzinami udało się nam nawiązać kontakt. Uroczystość poprowadzili dyrektor naszej szkoły pani Małgorzata Wojtkiewicz oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Lipka pan Janusz Grabowski.
W atmosferę minionych wydarzeń wprowadziła zebranych prezentacja z piosenką „Biały krzyż” w tle. Następnie goście mieli okazję zapoznać się z podejmowanymi przez nas działaniami od 2007 roku, a także poznać niezwykle wzruszającą historię rodziny jednego z żołnierzy – Józefa Niedźwieckiego. Film ten rzeczywiście wywołał ogromne wrażenie na publiczności, a informacja przekazana przez panią dyrektor, że w czwartek będziemy w naszej szkole gościć córkę Józefa Niedźwieckiego – wywołała burzę oklasków.
Niezwykle wzruszającym momentem był też fragment filmu o pułkowniku Józefie Ciepieli, który był patronem podejmowanych przez nas działań, a zmarł 2 lata temu. Nagranie pochodziło z uroczystości przeniesienia pomnika w bardziej dogodne miejsce w październiku 2008 roku. Pułkownik Ciepiela recytował wówczas swój wiersz pt. „Zielony płaszcz” i…płakał. Wspomnienie tego wydarzenia wywołało wzruszenie, a nawet łzy wśród obecnych na auli.
Po wręczeniu medali i wysłuchaniu niezwykle ciepłych słów pod adresem szkoły i Nadleśnictwa z ust przedstawicieli wojewody wielkopolskiego, kapitan Ryszard Brylewski – żołnierz rezerwy Wojska Polskiego- wywołał wszystkich obecnych do Apelu Poległych. Był to bardzo uroczysty, podniosły moment. Apel został przeprowadzony przy asyście pocztów sztandarowych szkoły i związków kombatanckich. Słowa wypowiadane przez uczniów naszej szkoły, „Polegli na polu chwały” wzruszały i sprawiały, że byliśmy z nich dumni. Małe dzieci, kolejne pokolenie, które wiele lat po wojnie potrafi obdarzyć należytą czcią i szacunkiem poległych żołnierzy.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali zgromadzeni na auli goście, którzy nie szczędzili nam słów uznania, dzielili się swoimi wrażeniami i zapewniali o swojej gotowości do współpracy i pomocy. Był to dla nas ogromny zaszczyt.
Po uroczystości goście mogli obejrzeć przygotowaną przez nas wystawę oraz zapoznać się z wszelkimi informacjami i dokumentami, do których udało się nam dotrzeć. Panowie Andrzej Plesiński i Adam Karczmarek odwiedzili także nasze Małe Muzeum Radawnicy i Jej Okolic. Ten niezwykły dzień zakończył się uroczystym poczęstunkiem.
Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Jesteśmy z niego dumni i zapewniamy, że nie zaprzestaniemy działań, związanych z pomnikiem w Grudnej. Zostało jeszcze wiele do zrobienia….


Spotkanie z gośćmi z Białorusi...

9 listopada 2011 roku spełniło się nasze najskrytsze marzenie – do Polski przyjechała z Białorusi córka Józefa Niedźwieckiego, Bernarda, oraz jego wnuk Jura.
Na przełomie 2009 i 2010 roku zamieściliśmy w prasie polskiej i zagranicznej apel skierowany do rodzin żołnierzy poległych w rejonie Grudnej wraz z listą poległych. Prosiliśmy w nim o kontakt. Długo nie było odzewu i już traciliśmy nadzieję. Wówczas w lutym 2010 roku otrzymaliśmy z Białorusi list od córek poległego w Grudnej żołnierza Józefa Niedźwieckiego. To, co pisały wydawało się nam nieprawdopodobne. Do tej pory nie wiedziały, co stało się z ich ojcem, jedyna wiadomość, jaką udało im się zdobyć to ta, że przepadł bez wieści. I nagle po tylu latach w „Głosie znad Niemna” przeczytały nasz apel, a pod numerem 18 na liście znalazły nazwisko swojego ojca. List był niezwykle wzruszający. Korespondencja z córkami Józefa Niedźwieckiego dostarczyła nam wielu informacji o jego rodzinie i o nim samym. Bardzo chcieliśmy, aby Bernarda i Maria mogły przyjechać do Polski na grób swojego ojca, ale wydawało się to niemożliwe: panie są już w podeszłym wieku, schorowane, sytuacja na Białorusi trudna, zwłaszcza dla Polaków….
I nagle 6 listopada wieczorem przyszła wiadomość, że przyjeżdżają! Nasza radość była ogromna, wszystko natychmiast było gotowe na to spotkanie.
Goście przyjechali wieczorem, 9 listopada. Przyjęła ich na gościnę do swojego domu dyrektor naszej szkoły pani Małgorzata Wojtkiewicz. Na drugi dzień, w czwartek 10 listopada, Bernarda Niedźwiecka i Jura – syn Ksawerego, najmłodszego dziecka Józefa Niedźwieckiego – przybyli do szkoły.
Najpierw odbyło się niezwykle wzruszające spotkanie z uczniami naszej szkoły. Pani Bernarda opowiadała jak ciężko im było bez ojca, ile czasu go poszukiwali i jakie to przyniosło efekty. Mówiła o swojej mamie i babci, matce Józefa Niedźwieckiego, o swoim zmarłym braciszku. Wśród łez dziękowała wszystkim za odnalezienie grobu jej ojca i przekazanie tej wiadomości na Białoruś. Następnie goście obejrzeli wystawy poświęcone Grudnej i poległym tam żołnierzom,  a także zobaczyli krzyż z ich nazwiskami oraz film o Józefie Niedxwieckim, który był prezentowany w czasie poniedziałkowej uroczystości wręczenia naszej szkole i Nadleśnictwu Lipka Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Pani Bernarda nie mogła uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę.
Na spotkanie przybyli również wójt Gminy Złotów Piotr Lach i nadleśniczy Nadleśnictwa Janusz Grabowski. Wraz z nimi udaliśmy się do Grudnej. Chcieliśmy pokazać naszym gościom miejsce, w którym poległ ich ojciec i dziadek, a także pomnik poświęcony poległym. Tu znowu kolejne łzy na widok nazwiska ojca umieszczonego na tablicy. Pani Bernarda całowała tę tablicę, jak relikwię i przemawiała do swojego ojca. W Grudnej złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem, a następnie udaliśmy się na poczęstunek przygotowany przez leśników. To dało chwilę wytchnienia przed kolejnym, najtrudniejszym chyba punktem programu– wizytą na Cmentarzu Wojennym w Złotowie. Pani Bernarda przeżyła tam jakby pogrzeb własnego ojca.  Przywiozła ziemie z grobu  matki, jako podarek dla ojca, a stąd zabrała nieco ziemi, by rozsypać ją na grobie mamy. W morzu łez przemawiała do ojca, leżąc wręcz na jego grobie, głaszcząc i całując tabliczkę z jego nazwiskiem, by wybaczył jej, że tak długo go szukała. Postanowiliśmy zostawić naszych gości samych przy grobie Józefa Niedźwieckiego, by mogli przeżyć po swojemu odnalezienie jego mogiły po tylu latach po wojnie. Do szkoły wróciliśmy wycieńczeni wrażeniami, wzruszeni, ale szczęśliwi. Wieczorem w kościele św. Barbary odbyła się Msza św. za poległych, a zwłaszcza za Józefa Niedźwieckiego. Następnego dnia pani Bernarda i jej bratanek odjeżdżali do domu z poczuciem spełnionego obowiązku i wdzięczności. Pani Bernarda obiecała, że opowie wszystko swojej siostrze Marii, na ile będzie umiała, bo tego, co przeżyła, nie da się tak do końca opowiedzieć. My zostaliśmy, przepełnieni przeświadczeniem, że nasze działania mają sens.

Europejską Odznakę Jakości

8.10.2011 roku nasza szkoła otrzymała po raz kolejny Europejską Odznakę Jakości. Tym razem za projekt obecnej klasy VI pt."Kinder in Europa". To już druga europejska odznaka zdobyta przez uczniów tej klasy. Tym razem współpracowaliśmy z uczniami z niemieckiej, węgierskiej, austriackiej oraz włoskiej szkoły. Zajmowaliśmy się różnorodną tematyką, czasami były to pardzo poważne sprawy np. PRAWA DZIECI, ale również stworzyliśmy wspaniały słownik wielojęzyczny, wstęgę przyjaźni, która wędrowała do
wszystkich uczestników projektu,przede wszystkim jednak rozwijaliśmy umiejętność posługiwania się językiem niemieckim.
Wszystkim uczniom gratuluję i dziękuję za dotychczasową współpracę w projektach eTwinning.
mgr Renata Jabłońska

 IV Olimpiada Ekologiczna
 Subregionu Pilskiego


Po raz czwarty starostowie powiatów wchodzących w skład dawnego województwa pilskiego zorganizowali olimpiadę wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 8 listopada w Zespole Szkół Rolniczych  w Złotowie odbył się etap powiatowy tej olimpiady. Naszą szkołę  zgodnie z regulaminem reprezentowało 3 uczniów: Maria Brewka, Patrycja Cembrowska i Bartosz Jabłoński. Cała trójka to uczniowie  klasy VI. Rywalizowali z kilkudziesięciu  innymi uczniami szkół podstawowych powiatu złotowskiego o udział w etapie ponadpowiatowym w Pile. Uczestnicy olimpiady musieli rozwiązać test składający się z 40 pytań zawierających wiedzę ekologiczną  z literatury podanej w regulaminie oraz dotyczących bieżących wydarzeń ekologicznych podawanych w mediach. Pytania okazały się  dość trudne, tak oceniali je uczniowie po wyjściu z sali. Po zakończeniu pisania komisja przystąpiła do oceny testów. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na wyniki. Jeden z naszych uczniów Bartosz Jabłoński otrzymał wyróżnienie (zajął 4 miejsce zdobywając 28 punktów). Radość nasza była ogromna. Cieszyliśmy się, że Bartosz będzie reprezentował naszą szkołę na etapie ponadpowiatowym w Pile. Wszyscy uczestnicy Powiatowej Olimpiady Ekologicznej otrzymali upominki, a  laureaci wraz z opiekunami zostali zaproszeni w dniu 15 listopada do Starostwa na uroczyste wręczenie nagród. Bartosz otrzymał piękną książkę przyrodniczą. Na spotkaniu okazało się, że etap ponadpowiatowy odbędzie  się już 21 listopada, więc czasu na przygotowania zostało niewiele.  Bartosz przez ten tydzień naprawdę ciężko pracował, ponieważ musiał wykonywać także codzienne obowiązki szkolne. 21 listopada o godzinie 10 w Starostwie Powiatowym w Pile przystąpił wraz z 40 innymi uczniami do rozwiązywania testu ekologicznego.
Tym razem niestety nie znalazł się w gronie ośmiu najlepszych. Zabrakło  trochę szczęścia. Bartosz zdobył 30 punktów. Dwa- trzy punkty więcej i byłby w gronie wyróżnionych. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki przyrodnicze za udział w olimpiadzie.
    Dziękujemy Bartoszowi za solidne przygotowanie się do konkursu i godne reprezentowanie naszej szkoły.


Wystawa zasłużonych
dla lokalnej społecznośći....


        W czasie wywiadówki szkolnej 22 listopada 2011 roku otwarta została I część wystawy o osobach zasłużonych dla lokalnej społeczności, wywodzacych sie z Radawnicy bądź okolic. Jest wiele takich osób, których pamięć chcemy uwiecznić. W pierwszej części można poznać życiorys 3 osób - p. Agnieszki Sudoł - wieloletniej nauczycielki naszej szkoły, prof. Henryka HUbnera oraz p. Czesława Wamke. Wszystkie te osoby żyły z pasją, działały rozsławiajac naszą okolicę i warto, byśmy mogli poznać je bliżej, mimo, że nie ma już ich wśród nas. Wystawę przygotowały panie Agnieszka Słubik i Mariola Gliniecka. Niedługo część druga i kolejne wielkie nazwiska.     Zapraszamy.Szkolny konkurs historyczny
 "Życie w PRL"


    Z okazji obchodów 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w naszej szkole ogłoszony został konkurs pt. Życie w PRL”. Skierowany był on do uczniów klas IV – VI.
    Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie prac plastycznych zainspirowanych opowieściami dorosłych (np. rodziców czy dziadków), dotyczących różnych aspektów życia w Polsce Ludowej. Tak więc zadanie konkursowe składało się z dwóch etapów:
-  zebranie relacji dziadków, rodziców lub innych osób dorosłych na temat wybranego aspektu codzienności w PRL-u,
-  stworzenie własnej wizji plastycznej  wybranego aspektu codzienności PRL-u, inspirowanej zebraną wcześniej relacją.
W konkursie wzięło udział 7 uczniów, w tym 6 z klasy VI:
1.  Bartosz Dawidowski  kl.VI
2.  Weronika Kujawa  kl.VI
3.  Maria Brewka  kl.VI
4.  Artur Ziółkowski  kl. V
5.. Patrycja Cembrowska  kl. VI
6.  Oliwia Kujawa  kl.VI
7.  Izabela Nowak  kl.VI
Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Skrzypa, Agnieszka Słubik i Anna Murawska, dokonała oceny prac w dniu 13 grudnia 2011 roku i przyznała następujące miejsca:

I  miejsce Izabela Nowak
II   -//-      Weronika Kujawa
III  -//-      Maria Brewka

        Konkursowi towarzyszyła wystawa, poświęcona wprowadzeniu stanu wojennego
13 grudnia 1981 roku oraz najciekawszym aspektom życia w PRL , takim jak puste półki, kolejki, pochody pierwszomajowe, Dzień Kobiet, samochody typu „Syrenka”, „Warszawa”, przedmioty, takie jak buty RELAX, pasta do zębów Nivea, czy klej Guma Arabska.
        Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast nagrody otrzymają na apelu podsumowującym pracę szkoły w czerwcu.
Organizatorem obchodów w naszej szkole 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce była Mariola Gliniecka – nauczyciel historii.Sprawozdanie ze spotkania
z Panem Marianem Kowalskim
 

        30 listopada 2011 roku udaliśmy się do Bydgoszczy na spotkanie z panem Marianem Kowalskim. Jest on bratem Zygmunta Kowalskiego, o którym artykuł ukazał się w jednym z numerów Aktualności Lokalnych. Napisano w nim, że Zygmunt Kowalski – lotnik pochodził z Radawnicy i zginął w Anglii w czasie II wojny światowej. Bardzo zależało nam na zebraniu jak największej ilości informacji o naszym bohaterze. Okazało się, że pan Marian posiada nie tylko doskonałą pamięć, ale również wiele pamiątek po swoim starszym bracie. Opowiedział nam w niezwykle ciekawy sposób historię swojej rodziny, która została spisana przez Małgorzatę Wojtkiewicz – dyrektora naszej szkoły – i jest dostępna w Małym Muzeum Radawnicy i Jej Okolic, działającym w naszej szkole. Otrzymaliśmy również wiele cennych dokumentów, zdjęć, a nawet prywatną korespondencję Zygmunta Kowalskiego. To niezwykłe, ale pan Marian posiada przedmioty, które jego brat miał przy sobie w chwili, kiedy jego samolot spadł i zaczął płonąć: dokumenty, zdjęcia, papierośnicę, portfel, notesik, nieśmiertelnik….wszystko nadpalone. Przechowuje je wraz z pozostałymi pamiątkami w pudełku, którego stara się nie otwierać, bo wspomnienia z tamtego okresu są dla niego wciąż bardzo bolesne. Zgromadzone materiały zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy.


Aktualności.....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw programów
Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Poznajmy się
    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Publikacje 


 Kontakt

Copyright © 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus