Patron szkoły
     O szkole 
     Misja szkoły 
     Statut

     Program wych.

     Syst. oceniania   

     Historia 

    Sukcesy 

 
 

     Kadra 
     Wychowawcy
     Biblioteka 

 

     Samorząd 


 

     Rada Rodziców 


 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Wydarzenia 
     Wycieczki 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi
     Arboretum
     Galeria

     EDUKACJA

REGIONALNA

 
STRONA GŁÓWNA>Pomnik w Grudnej

Spotkanie w sprawie zmiany lokalizacji pomnika

               9 września 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radawnicy odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w projekt zmiany lokalizacji pomnika w Grudnej.
Wzięli w nim udział:
- dyr. szkoły p. Małgorzata Wojtkiewicz
- pracownik Nadleśnictwa Lipka p. Łosoś
- Wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pile płk Wiesław Ciepiela
- prezes Powiatowej Rady Kombatanckiej w Złotowie p. Tadeusz Korczak
- dyr. Wydziału Oświaty  Starostwa Powiatowego w Złotowie
p. Adam Krysiński
- nauczyciel historii w SP w Radawnicy p. Mariola Gliniecka
                Na początku spotkania p. dyrektor M. Wojtkiewicz przedstawiła zebranym dotychczas podjęte działania w Grudnej, zaangażowanie szkoły i Nadleśnictwa Lipka w opiekę nad pomnikiem i jego otoczeniem. Ponieważ pomnik znajduje się na terenie prywatnym, w miejscu trudno dostępnym i słabo widocznym, a ponadto niebezpiecznym – powstał projekt zmiany jego lokalizacji. Nadleśnictwo Lipka zaproponowało miejsce na przeciwległym brzegu Gwdy, na którym zobowiązało się  wykonać wszelkie prace: przygotowanie terenu, zagospodarowanie go (parking, otoczenie pomnika, tablica informacyjna itp.) oraz przeniesienie pomnika. Uczniowie i pracownicy szkoły mają natomiast dbać o estetykę tego miejsca i nadal opiekować się pomnikiem, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w czasie uroczystej adopcji, która miała miejsce 13 marca 2008 roku.W czasie spotkania przedstawiona została zgoda Związków Kombatanckich oraz Starostwa Powiatowego na przeniesienie pomnika w nowe miejsce oraz ustalono kierunek dalszych działań formalnych. Następnie odbyła się dyskusja nad zawartością tablicy informacyjnej, która ma znaleźć się przy pomniku. Płk. Wiesław Ciepiela  przekazał zebranym mapę działań taktycznych w rejonie Grudnej  w 1945 roku.Ustalona również została przypuszczalna data uroczystości, związanej z odsłonięciem pomnika w nowym miejscu na 3 października 2008 roku. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Grudnej, by obejrzeć miejsce nowej lokalizacji pomnika i ustalić pozostałe szczegóły, związane z mającymi tam nastąpić zmianami. Pomnik w Grudnej......
      Szkolny zestaw
        programów

 

UCZNIOWIE:

     Poznajmy się
     Forum
     Strony www

     Plan lekcji 

 

 
NAUCZYCIELE:

     Scenariusze 
     Publikacje 
     Inne
     Inne szkoły    Linki

     Kontakt

Copyright © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus