Patron szkoły
     O szkole 
     Misja szkoły 
     Statut

     Program wych.

     Syst. oceniania   

     Historia 

    Sukcesy 

 
 

     Kadra 
     Wychowawcy
     Biblioteka 

 

     Samorząd 


 

     Rada Rodziców 


 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Wydarzenia 
     Wycieczki 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi
     Arboretum
     Galeria

     EDUKACJA

REGIONALNA

 
STRONA GŁÓWNA>Póki nie jest za późno

Projekt edukacyjny "Póki nie jest za późno"

W styczniu 2009 roku Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu  ogłosiło konkurs skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Postanowiliśmy wzi±ć w nim udział. Zgłosiliśmy projekt pt. "Co naprawdę wydarzyło się w Grudnej" autorstwa pań mgr Małgorzaty Wojtkiewicz i mgr Marioli Glinieckiej realizowany wraz z uczniami klasy V.
28 maja 2009 r. nastąpiło publiczne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród podczas sesji edukacyjnej pt. "Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci".
Okazało się, że w konkursie wzięło udział 70 prac z całej Polski (36 z nich nie spełniło wymogów regulaminu, na ogół nie dotyczyło tematu konkursu). Ich autorami były osoby indywidualne, kilku bądź kilkunastoosobowe zespoły, a nawet całe klasy. W większości uczniowie pracowali pod opieką nauczycieli.Nadesłane prace dotyczyły miejsc, obiektów i znaków pamięci, a także ludzi związanych z wydarzeniami historycznymi od powstania wielkopolskiego po rok 1968. Prace miały postać różnorodnych opracowań (relacji, reportaży, kronik, sprawozdań, przewodników), prezentacji multimedialnych, filmów, stron internetowych. Ich poziom był wysoki, dlatego też jurorzy mieli bardzo trudne zadanie. Niewątpliwymi atutami wielu prac były: rzetelność w przedstawieniu opisywanych wydarzeń, prezentacja tych wydarzeń w szerszym kontekście historycznym, oryginalny sposób potraktowania tematu, bogaty i różnorodny materiał źródłowy, interesująca forma przekazu, odniesienia własne autorów: spostrzeżenia i refleksje, dobrze uzasadnione uwagi.Ostatecznie jury w składzie: Przemysław Jagieła (członek), Renata Kobylarz (członek), Magdalena Kruk-Kuchcińska (sekretarz), Dorota Musiał (członek) i Violetta Rezler-Wasielewska (przewodnicząca) dokonało oceny  prac zgłoszonych do konkursu.W wyniku obrad nagrodę I stopnia w wysokości 1000 zł otrzymali: mgr Małgorzata Wojtkiewicz i mgr Mariola Gliniecka wraz z uczniami klasy V ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radawnicy za projekt pt. Co naprawdę wydarzyło się w Grudnej. Nagroda została ufundowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Było to dla nas ogromne zaskoczenie, radość i duma. Nagroda w całości została przekazana na konto Rady Rodziców naszej szkoły, za co autorki projektu otrzymały wspaniałe podziękowanie od rodziców.Póki nie jest za późno......
      Szkolny zestaw
        programów

 

UCZNIOWIE:

     Poznajmy się
     Forum
     Strony www

     Plan lekcji 

 

 
NAUCZYCIELE:

     Scenariusze 
     Publikacje 
     Inne
     Inne szkoły    Linki

     Kontakt

Copyright © 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus