Patron szkoły
     O szkole 
     Misja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     Syst. oceniania   

     Historia  
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>wręczenie złotego medalu


Uroczystość wręczenia
Złotego Medalu Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej


7 listopada 2011 roku odbyła się w naszej szkole niecodzienna uroczystość – wręczenie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Otrzymała go nasza szkoła oraz Nadleśnictwo Lipka z rąk panów Andrzeja Plesińskiego i Adama Karczmarka – przedstawicieli wojewody wielkopolskiego, a jednocześnie członków Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu.
Złoty Medal został nam przyznany za nasze działania, związane z pomnikiem w Grudnej – jego odnalezienie, opiekę, przeniesienie w bardziej dogodne miejsce, a także za poszukiwania rodzin poległych żołnierzy. Pomnik ten poświęcony jest żołnierzom I Armii Wojska Polskiego, którzy na przełomie stycznia i lutego 1945 roku  polegli w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego w rejonie Grudnej. Od 2007 roku wraz z Nadleśnictwem Lipka wykonaliśmy wiele zadań, zdobyliśmy liczne informacje, nawiązaliśmy ważne kontakty, a także zorganizowaliśmy kilka uroczystości Wszystko to, czego udało się nam wspólnie dokonać, zaprezentowaliśmy w czasie poniedziałkowej uroczystości. Poza uczniami, nauczycielami, leśnikami, pracownikami szkoły i Nadleśnictwa,  w auli szkolnej zgromadzili się zaproszeni goście – przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, urzędów wojewódzkich, związków kombatanckich, mieszkańcy wsi, przyjaciele szkoły. Był m.in. ostatni z żołnierzy walczących na Wale Pomorskim pan Józef Tomkow, konserwator zabytków pan Roman Chwaliszewski, były wójt Gminy Złotów pan Kazimierz Trela, prezes Powiatowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Złotowie pan Tadeusz Korczak i wiele wiele innych osób, które od początku wspierały nasze działania.
Na środku sceny, na podświetlonym brzozowym krzyżu, widniały nazwiska 106 żołnierzy poległych pod Grudną. Po obydwu jego stronach znajdowały się antyramy, poświęcone czterem żołnierzom, z których rodzinami udało się nam nawiązać kontakt. Uroczystość poprowadzili dyrektor naszej szkoły pani Małgorzata Wojtkiewicz oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Lipka pan Janusz Grabowski.
W atmosferę minionych wydarzeń wprowadziła zebranych prezentacja z piosenką „Biały krzyż” w tle. Następnie goście mieli okazję zapoznać się z podejmowanymi przez nas działaniami od 2007 roku, a także poznać niezwykle wzruszającą historię rodziny jednego z żołnierzy – Józefa Niedźwieckiego. Film ten rzeczywiście wywołał ogromne wrażenie na publiczności, a informacja przekazana przez panią dyrektor, że w czwartek będziemy w naszej szkole gościć córkę Józefa Niedźwieckiego – wywołała burzę oklasków. Niezwykle wzruszającym momentem był też fragment filmu o pułkowniku Józefie Ciepieli, który był patronem podejmowanych przez nas działań, a zmarł 2 lata temu. Nagranie pochodziło z uroczystości przeniesienia pomnika w bardziej dogodne miejsce w październiku 2008 roku. Pułkownik Ciepiela recytował wówczas swój wiersz pt. „Zielony płaszcz” i…płakał. Wspomnienie tego wydarzenia wywołało wzruszenie, a nawet łzy wśród obecnych na auli. Po wręczeniu medali i wysłuchaniu niezwykle ciepłych słów pod adresem szkoły i Nadleśnictwa z ust przedstawicieli wojewody wielkopolskiego, kapitan Ryszard Brylewski – żołnierz rezerwy Wojska Polskiego- wywołał wszystkich obecnych do Apelu Poległych. Był to bardzo uroczysty, podniosły moment. Apel został przeprowadzony przy asyście pocztów sztandarowych szkoły i związków kombatanckich. Słowa wypowiadane przez uczniów naszej szkoły, „Polegli na polu chwały” wzruszały i sprawiały, że byliśmy z nich dumni. Małe dzieci, kolejne pokolenie, które wiele lat po wojnie potrafi obdarzyć należytą czcią i szacunkiem poległych żołnierzy. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrali zgromadzeni na auli goście, którzy nie szczędzili nam słów uznania, dzielili się swoimi wrażeniami i zapewniali o swojej gotowości do współpracy i pomocy. Był to dla nas ogromny zaszczyt. Po uroczystości goście mogli obejrzeć przygotowaną przez nas wystawę oraz zapoznać się z wszelkimi informacjami i dokumentami, do których udało się nam dotrzeć. Panowie Andrzej Plesiński i Adam Karczmarek odwiedzili także nasze Małe Muzeum Radawnicy i Jej Okolic. Ten niezwykły dzień zakończył się uroczystym poczęstunkiem.
Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Jesteśmy z niego dumni i zapewniamy, że nie zaprzestaniemy działań, związanych z pomnikiem w Grudnej. Zostało jeszcze wiele do zrobienia….

Złoty medal :).....


 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw programów
Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Poznajmy się
    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


 Kontakt

Copyright © 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus