Wyróżnienie "Wielkopolska
Szkoła Roku"

     Patron szkoły
     O szkole 
     Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

        
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

        RODZICE:

     Rada Rodziców

     Ankieta

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 STRONA GŁÓWNAE-dziennik
Witamy na stronie internetowej naszej szkoły.....


Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

od 1 lutego 2024r. do 1 marca 2024r.

Karta zgłoszenia do przedszkola

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia do pierwszej klasy - obwód szkoły

Karta zgłoszenia do pierwszej klasy - spoza obwodu szkoły

Autobusy kursują według harmonogramu:

Złotów 6:45
Stawnica 6.55
St.Dzierzążno 7:00

Nowy Dwór 7:05
Franciszkowo 7:15
Józefowo 7:27 - I autobus - przedszkole klasa I-III
Kiełpin 7:25 - I autobus
Józefowo 7:40 - II autobus - klasa IV-VIII
Trasa Lędyczek - Radawnica (Lędyczek 6:50, Grodno 6:55, Krzywa Wieś 7:00)
Bielawa 7:05

Kamień 7:15

Odjazdy autobusów po lekcjach:

Autobus 1

Autobus 2

godzina odjazdu

miejscowość

godzina odjazdu

miejscowość

12.45 (pn.-pt.)

Kamień

12.45 (pn.-pt.)

Józefowo

13.05 (pn.-pt.)

Lędyczek, Bielawa, Krzywa Wieś, Grodno

13.05 (pn.-pt.)

Nowy Dwór, Franciszkowo, Stare Dzierzążno

13.45 (pn.-pt.)

Kamień, Bielawa,
Krzywa Wieś, Grodno

13.45 (pn.-pt.)


Nowy Dwór, Franciszkowo,

 14.00 (pn.-pt.)  Józefowo

14.35 (pn.czw.pt.)

15.15 (wt. śr.)

 

Kamień, Lędyczek, Bielawa, Grodno, Krzywa Wieś

14.35 (pn.czw.pt.)

15.15 (wt. śr.)

 

Józefowo, Franciszkowo, Nowy Dwór, Stare Dzierzążno, Stawnica, Złotów


Bardzo proszę o sprawdzanie wiadomości i ogłoszeń na e-dzienniku.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy
Karol Wielgus
Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Wsparcia psychologiczno - pedagogicznego w naszej szkole udziela psycholog Jadwiga Barycka. Pedagog - Klaudyna Jakiel. Naszą szkołę wspomaga również
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Złotowie tel.: 672632103


Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Radawnicy

ul. Szkolna 2 / Radawnica

77 - 400 ZŁOTÓW

Tel.: 67 265 92 97

sp.radawnica@gminazlotow.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Szanowni Państwo,
dbając o Państwa dane osobowe, w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy z siedzibą w Radawnicy, ul. Szkolna 2, 77-400 Złotów, tel. 67 265-92-97, e-mail: spradawnica@op.pl.
• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Szkoły: kontakt telefoniczny: 67 265 92 97, e-mail: iod.sp@wp.pl.
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i a 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
• Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późn. zm).
• Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prze-twarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
• Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.
Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.
Administrator

Sekretariat czynny

    poniedziałek - piątek

7.00 - 15.00

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy

przyjmuje interesantów
poniedziałek 11.00-12.00
wtorek 11.00-12.00
środa 12.00-13.00
czwartek 12.00-13.00


Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Aktywna tablica
Zdalna szkoła+
Szkolny zestaw podręczników
Kalendarz roku szkolnego

Deklaracja dostępności


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje

Dobre praktyki


 Kontakt

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus