OTWARCIE MAŁEGO MUZEUM RADAWNICY I JEJ OKOLIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2005 / 2006  nastąpiło uroczyste otwarcie Małego Muzeum Radawnicy i jej Okolic. Ma ono służyć przede wszystkim realizacji ścieżki edukacyjnej Edukacja Regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie, ale również całej społeczności lokalnej jako miejsce kultywowania historii i tradycji, gromadzenia cennych pamiątek, zdobywania wiedzy o przeszłości regionu. Słowa, skierowane do mieszkańców najbliższej okolicy, najlepiej uzasadniają  powstanie Małego Muzeum:

„Nasze Małe Muzeum powstało dzięki wysiłkowi i ofiarności wielu osób: nauczycieli, uczniów i ich rodziców, mieszkańców Radawnicy i okolicznych wiosek oraz ludzi w różny sposób związanych z naszą szkołą i regionem.

Zebrane tu pamiątki, dokumenty, zdjęcia i przedmioty codziennego użytku są ogromnym bogactwem historii i kultury tej ziemi.

Pragniemy, aby to wszystko, co związane jest z przeszłością - tak bliska naszym sercom - ocalić od zniszczenia i zapomnienia.

Tu, w Małym Muzeum, wszystkie pamiątki znajda swoje miejsce, tu zostaną pieczołowicie opisane , tu będą służyć edukacji kolejnych pokoleń.

Historia i tradycja najbliższej okolicy jest niezwykle bogata i ciekawa. W ciągu wielu stuleci mieszkało tu wielu wspaniałych ludzi, tworzyła się tradycja, zmieniały się krajobrazy, powstawały ciekawe i ważne miejsca.

Jesteśmy winni naszym przodkom pamięć i wdzięczność za wszystko co mamy dziś. Nie możemy zaprzepaścić ich dorobku, a nasze dzieci powinny czuć się dumne, że stąd pochodzą.

Niech to miejsce stanie się bliskie tym, którzy odnajdą tu choć cząstkę siebie....”

Tekst ten znajduje się przed wejściem do Muzeum, obok listy darczyńców.

Zbierając pamiątki i dokumenty związane z regionem oraz organizując uroczyste otwarcie Małego Muzeum nawiązaliśmy liczne kontakty z ciekawymi ludźmi, regionalistami, potomkami dawnych rodów, byłymi nauczycielami, uczniami i pracownikami szkoły, co wzbogaciło szkołę o wiele cennych materiałów.

Otwarcie Małego Muzeum było uroczystością środowiskową o dużym zasięgu. Opinie obecnych na temat samej inicjatywy, jak również przebiegu uroczystości oraz wyglądu i zawartości pomieszczenia były bardzo pochlebne. Wpisy w księdze pamiątkowej świadczą o ogromnym zainteresowaniu i wdzięczności mieszkańców za podjętą przez szkołę inicjatywę. Starsi ludzie dziękują za chwile wzruszeń i pięknych wspomnień. Dla wielu Muzeum stało się inspiracją do przejrzenia własnych domów i strychów w poszukiwaniu przedmiotów, które mogliby przekazać szkole.

Ciężka, całoroczna praca wielu osób przyniosła spodziewany efekt, co nas bardzo cieszy.