Patron szkoły
     O szkole 
    
Koncepcja szkoły
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.

     WZO 
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

     Rada Rodziców 

 

     Aktualności 
     Archiwum  
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 


STRONA GŁÓWNA>kalendarz roku szkolnego


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy.
 

Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Radawnicy.

I semestr trwa od 2 września 2019r. do      24 stycznia 2020r.

II semestr trwa od     27 stycznia 2019r. do 26 czerwca 2020r.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

2-3 stycznia 2020r.

21,22,23 kwietnia 2020r. dni w czasie egzaminu ósmoklasisty

12 czerwca 2020r.

 

16 grudnia 2019.

Termin wpisania do dziennika przewidywanych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów i zachowania.

18 grudnia 2019r.

Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

23 – 31 grudnia 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

15 stycznia 2020r.

Wystawienie ocen za I półrocze

22 stycznia 2020r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

11 lutego 2020r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w I półroczu

27 stycznia- 9 lutego 2020r.

Ferie zimowe

9 – 14 kwietnia 2010r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 maja 2020r.

Termin wpisania do dziennika przewidywanych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów i zachowania.

15 maja 2020r.

Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

15  czerwca 2020r.

Wystawienie ocen rocznych

18 czerwca 2020r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

26 czerwca 2010r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

26 czerwca 2020r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

Zebrania z rodzicami

10-12. 09.2019r. – zebrania organizacyjne - wychowawcy klas

13.11.2019r. – zebrania w klasach i spotkania indywidualne ze wszystkimi nauczycielami

12.02.2020r. – zebranie ogólne, zebrania w klasach i spotkania indywidualne ze wszystkimi nauczycielami

16.04.2020r. - zebrania w klasach i spotkania indywidualne ze wszystkimi nauczycielami
 


 

Kalendarz na rok szkolny......

 


Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Szkolny zestaw podręczników
Nadzór pedagogicz.
Kalendarz roku szkolnego


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje


   Szkoły w naszej
      gminie


 Kontakt

Copyright © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus