Wyróżnienie "Wielkopolska
Szkoła Roku"

     Patron szkoły
     O szkole 
     Koncepcja szkoły 
     Statut

    Regulamin szkoły

     Program wych.-prof.

     WZO    
 

     Kadra 
     Wychowawcy

     Biblioteka  

     Samorząd 

        RODZICE:

     Rada Rodziców

     Ankieta

 

     Aktualności 
     Archiwum 
     Sportowcy szkoły
     Prymusi szkoły
     Arboretum
     Galeria

EDUKACJA

REGIONALNA

 STRONA GŁÓWNAE-dziennik
Witamy na stronie internetowej naszej szkoły.....

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Od 31 maja 2021r. wracamy do nauczania stacjonarnego.
Uczniowie klas 4 – 8 wchodzą wejściem przez szatnie, dezynfekują ręce i przechodzą do wyznaczonych świetlic, przerwy uczniowie spadzają w wyznaczonych strefach.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa
i ust do zastosowania w autobusie.

Autobusy będą kursowały według harmonogramu:

Stawnica 7:00

Dzierzążno 7:10
Nowy Dwór 7:15
Franciszkowo 7:25
Józefowo 7:40 - II autobus - klasa III
Józefowo + Kiełpin 7:35 - I autobus dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I, IIa, IIb

Trasa Lędyczek - Radawnica (Lędyczek 6:50, Grodno 6:55, Krzywa Wieś 7:05, Bielawa 7:10)


Trasa Kamień - Radawnica (Kamień 7:15)

Świetlica szkolna pracuje normalnie.
Proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły www.spradawnica.pl oraz w dzienniku librus.

Odjazdy autobusów po lekcjach:

AUTOBUS NR 1

AUTOBUS NR 2

 

godzina odjazdu

miejscowość

godzina odjazdu

miejscowość

12.50 (pn.-pt.)

 

 

 Lędyczek, Bielawa, K. Wieś, Grodno

13.05 (pn.-pt.)

Nowy Dwór,
Franciszkowo

Stare Dzierzążno

12.50 (pn.-pt.)

Józefowo, Kamień

14.35


(15.25 wtorek i środa)

Kamień, Lędyczek, Bielawa, Grodno, K. Wieś

14.35


(15.25 wtorek i środa)

Józefowo, Franciszkowo, Nowy Dwór, Stare Dzierzążno,

Stawnica


Bardzo proszę o sprawdzanie wiadomości i ogłoszeń na e-dzienniku.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy
Karol Wielgus
Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Wsparcia psychologiczno - pedagogicznego w naszej szkole udziela pedagog Klaudyna Jakiel. Naszą szkołę wspomaga również
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Złotowie tel.: 672632103


Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Radawnicy

ul. Szkolna 2 / Radawnica

77 - 400 ZŁOTÓW

Tel.: 67 265 92 97

spradawnica@op.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Szanowni Państwo,
dbając o Państwa dane osobowe, w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy z siedzibą w Radawnicy, ul. Szkolna 2, 77-400 Złotów, tel. 67 265-92-97, e-mail: spradawnica@op.pl.
• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Szkoły: kontakt telefoniczny: 67 265 92 97, e-mail: iod.sp@wp.pl.
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i a 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
• Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późn. zm).
• Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prze-twarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
• Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.
Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.
Administrator

Sekretariat czynny

    poniedziałek - piątek

7.00 - 15.00

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy

przyjmuje interesantów
poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 9.00-12.00
środa 10.00-13.00
czwartek 11.00-13.00


Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Galeria absolwentów

Aktywna tablica
Zdalna szkoła+
Szkolny zestaw podręczników
Kalendarz roku szkolnego

Deklaracja dostępności


UCZNIOWIE:

    Strony www

  Plan lekcji 

 

NAUCZYCIELE:

   Innowacje

Dobre praktyki


 Kontakt

Copyright © 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Karol Wielgus